Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Wilhelm József

A malediktológia rövid áttekintése

 

„Nincs senki, aki ne félne a káromkodástól” – írta egy ismeretlen ókori szerző. A szitkozódás szokása, az arra utaló nyomok, a trágárságok fellelhetők az első írásos emlékekben. A kutatók erre a tényre alapozva azt feltételezik, hogy már az emberi beszédkészség kialakulásának kezdetén megjelent ez a durva, agresszív, néha azonban humoros indulatosság.

A magyar nyelvben a káromkodás a kár szóból ered, ami a déli szláv nyelvekből került a magyarba, ugyanis a horvát-szerb kvar szó elromlást, megromlást, kárt, veszteséget jelent. A káromkodás célja, hogy mások kárát, ártalmát, sérelmét, veszteségét idézze elő, kilátástalanságát, dühét fokozza, vagy a felgyülemlett tehetetlenséget levezesse. A németek a fluchen – átkozni szavat használják a káromkodás fogalmaként.

A káromkodás az élőbeszéd része, habár ma már írott formában is sokszor, egyre gyakrabban, és mind elfogadottabban találkozhatunk vele. Az ebugatás többnyire a beszélők száján véletlenül, indulatból szalad ki, ritkábban tudatosan, sértő szándékkal. A szedtevettézés történetét nemigen kutatták/kutatják, mert kevés írásos adat maradt fenn káromkodásokról, és azért sem dolgozzák fel e témát, mert kényes, kellemetlen kutatási területről van szó. Ennek ellenére vannak nyelvészek, történészek, szociológusok, akik az emberiség eme sajátságos megnyilvánulásával foglalkoznak, sőt kutatóterületüknek külön elnevezése is van: malediktológia. A szó a latin maledicem fogalomból ered, ami csúnya beszédet, kiabálást jelent. Ez a tudományterület igencsak fiatal, és az USA-ban jött létre a vietnámi háború, a hippi-mozgalom hatására, amikor a „szeretkezz, ne háborúzz” szlogen váltotta ki a nyelvészek ezen irányú érdeklődését!

A magyarok igencsak ismeretesek arról, hogy kacifántosra tudják kerekíteni dühük, mérgük, tehetetlenségük, sértettségük, átkozódásuk szóbeli megnyilvánulásait. A köznapi, az irodalmi megnyilatkozásainkban anyanyelvünk gazdagságának szépségeit éppúgy megcsodálhatjuk, mint ahogy elképedhetünk a nyelvünkben burjánzó szitkozódások, a durva kifejezések különféle módozatain is. Amint már jeleztem, a káromkodás főleg az élő beszéd része volt, ebből kifolyólag a kutatók nehéz helyzetben vannak, igen gyéren találnak írásos emlékeket konkrét káromkodásokkal kapcsolatban. Főleg bírósági perek anyagaiban, különféle irodalmi művekben vannak utalások, néha megfogható trágárságok is. A legkorábbi, írásos emlékben fennmaradt magyar szitkozódásnak az alábbit tartják: „Wezteg kwrwanewfya zaros nemeth, iwttatok werenkewht, ma yzzywk thy wertheketh.” vagyis: „Veszteg, kurvanő fia szaros német, ittátok vérünket, ma isszuk ti véreteket.” E szitkozódás a Dubnici Krónikában található, melynek szerzője ismeretlen.

A káromkodásokat a kutatók többféleképpen csoportosítják, például érdekessége a témának, hogy a különféle nemzetek káromkodása más-más irányultságú. Vannak nemzetek, akiknél jellemzőbbek a szexuális durvaságok, másoknál gyakoribbak a vallási trágárságok, és olyanok is akadnak, akiknél első helyen az emberi ürülékkel való szitkozódás áll (szaros, fostos…). Az alapján is megkülönböztethetjük a káromkodásokat, hogy a káromkodónak mi a célja a káromlással. Lekner Zsuzsa öt csoportba osztja a káromkodásokat: származásgyalázások, ezek a sértett féltől megtagadják az emberi vagy istentől való származást. (ördögadta, ami később ebadtára módosult, fene teremtette) gyalázkodások, amik a sértett felet becsmérlik, erkölcsi értékeit gyalázzák. (te szerencsétlen!, olyan lapos a melled, hogy anyádék faxon küldték utánad!) szitkok és átkok, amiket konkrétan az adott személyre olvasnak és általában fogyatékossággal és a halállal kapcsolatosak. (folyna ki a szemed!, a vetési varjú cimbalmozzon a beleiddel a háztetőn!, a rézfa… bagoly vigyen el! – ezt sokszor a rosszul viselkedő gyerekek megfélemlítésére mondják) míveltetések, ezek a nemi életre vonatkozó kifejezésekkel foglalkoznak (a te kur…!, kapd be!) indulatszói szerepű szitokszók, ezek sokszor tagolatlanok és rövidek. (az istenit!, a fene!, mindenségit!).

Mivel mind gyakrabban vagyunk elszenvedői a szedtevettézésnek, így legalább azzal nyugtatgathatjuk magunkat, hogy ezt a jelenséget már tudományosan kutatják. Valószínűsíthető, hogy hamarosan világnapja is lesz a szitkozódásnak! Hogy a kutyának is van füle!

 
wilhelmjozsef.jpg
Wilhelm József a németországi Tübingenben született, különféle, többek között magyar, német, horvát, szlovák és miegymás génekkel kezelt ősök örököseként az 1970-es esztendőben. A Bácska Doroszló nevű falujában él. Történelemre okítja diákjait, ezen felül a művelődést szervezné olykor. Az írás élete kedves, de nem meghatározó része. Verseit, prózáit lapunk mellett a Kilátó, a Napút, a Sikoly, a Képes Ifjúság, a 7 Nap, a Családi Kör és a Dunatáj közölte, valamint a Kartc Irodalmi és Művészeti Online Folyóirat. A Szeged effekt 2 antológia szerzője.
 
A szerző írásai korábban a SzegediLapon: A láthatatlan vértRecenzió Sándor Zoltán kötetérőlFelőrlő közelharc az I. világháborúbanA hálóbanLélekmélység a kábeli űrzavarbanA karácsony csodája a fronton...A téli tájakA vegyi fegyverek...KerekdedA villámháború tervének fejlődése...KéplékenységAz első világháború kitöréséhez vezető útAz ÖrökszobárólA nagy háborúra való 100 éves megemlékezések csúf csapdáiMenni vagy nem lenniElhagyott othonokA lét cuppantása2 versA fejedelem, aki...Frázispufogtató korA szülőföldtelenség feléApránként a meghittség feléAz örömmámorért mindentProcesszióA diktatúrák jellemzőiVégletekHász Róbert regényérőlÉgi bolondozásEgy modernkori babona...Az édenkert pereménKedveske versA milánói edictumSétaA nagyvárosok mint az emberiség...Vass Tibor kötetérőlTélVárakozásbanTeremtett világA valóság hanyatlásaHiszekA modern háborúkTámaszpont...ElakadvaMódhatározóHogyan gyártanak tervszerűen szemetet...?ÁdventHivatásos lelki barátok