Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Wilhelm József
Az első világháború kitöréséhez vezető út
 
A XVIII. században megindult iparosodás egyre szédületesebb tempót vett fel a XIX.-XX. század fordulóján. Ezzel egy időben megindult az egyház befolyásának csökkenése az államra, társadalomra, gazdaságra. Ez az intézmény ekkoriban inkább visszahúzó erőt fejtett ki, így ennek a gátnak a megszűnése érezhetően hatott az emberi ideológiák sokszínű kiszélesedésére, szétágazására, ám ugyanúgy erőteljes lökést hozott az új tudományos-technikai vívmányok kiötlésében, a művészeti irányzatok kibontakozásában. Európa lett a világ közepe. Anglia a XIX. század végén világhatalmi pozíciót harcolt ki magának, háttérbe szorítva Franciaországot és a Cári Orosz Birodalmat, csakhogy a gyorsan fejlődő, és a XIX. sz. végén létrejött egységes Német Birodalom a német hegemónia létrehozását tűzte ki célul. Fontosabb feladatai közé sorolta a német gyarmatok kialakítását, ami persze a régi gyarmattartók érdekeivel ütközött. Az európai érdekazonosságok és ellentétek idővel különféle szövetségi rendszerek kialakulásához vezettek:
 
1. (1873) a három császár szövetsége: Ausztria, Németország, Oroszország között (ami megbukott a Balkánon kialakult érdekellentétek miatt).
 
2. (1879) a két császár szövetsége: Németország és az Osztrák Magyar Monarchia között, majd ehhez a szövetséghez csatlakozik 1882-ben Olaszország is. Bár ez utóbbi Franciaország és Anglia felé is kacsingat.
 
3. (1893) kialakul Franciaország és Oroszország katonai szövetsége, ami Franciaország és Anglia, majd Anglia és Oroszország szövetségével zárul (antant szövetség).
 
4. (1911-12) kialakul a balkáni államok szövetsége (Szerbia, Bulgária, Montenegró, és Görögország között).
 
Ezen szövetségek nem csak az Európán kívüli gyarmatok megszerzéséért vagy megvédéséért alakultak, hanem a gyengülő Török Birodalom területének megszerzése érdekében is. Ez utóbbi tekintetében az érdekellentétek európai metszőpontja a Balkánt szelte át. A két fő érdekelt, az Osztrák-Magyar Monarchia és a Cári Orosz Birodalom mellett az olaszok, a németek, valamint a Balkán népei is sütögették a maguk pecsenyéjét, de a franciák és az angolok sem nézték tétlenül a török helyzet alakulását. Ezért nevezték ekkoriban e térséget lőporos hordónak. (Érdekes, hogy a Balkán megosztottsága a Római Birodalom kettéosztásáig nyúlik vissza, és még azóta is tart!)
A XX. sz. elején egyre érezhetőbb volt, hogy kialakulóban van egy eljövendő háború. Ennek méreteit azonban senki sem tudta előre felmérni. Voltak persze háborúellenes megmozdulások, de ezek igencsak kevés politikai súllyal bírtak: pl. 1912-ben ült össze a II. Internacionálé Bázelban, és határozatot hoztak többek között a háború ellen is, ám ennek alig volt visszhangja. Ugyanebben az évben történt egy katasztrófa is, amelyik figyelmeztette a világot, hogy az emberiség a technikai fölényével mégsem dacolhat a természettel szemben, és hogy ez a tudományos-technikai fölény, az emberiség ilyen jellegű önimádata elképzelhetetlen veszélyeket rejt. Nem másról van szó, mint a Titanic óceánjáróról – a világ addigi legnagyobb vízi járművéről –, mely 1912. április 10-én indult első útjára az angliai Southamptonból New Yorkba. A kettős fenekű hajótestet tizenhat, egymástól vízhatlan fallal elzárt rekeszre osztották, és ezért azt hitték, elsüllyeszthetetlen. Bizony nem csak a közlekedés terén bízták el magukat ekkoriban a technikát imádók tömegei, hanem a hadiipar új vívmányai is elbizakodottá tették a katonai vezetőket, ami felfoghatatlanul óriási emberi és anyagi veszteségeket hozott azután a nagy háborúban.
A fent felsoroltakból is látszik, hogy az I. világháború kitörésének hosszú előzményei voltak. Ez mégsem jelentette azt, hogy egy háború ki is fog törni. A nagy háborút ugyanis több válság is megelőzte, ám ezeket még sikerült diplomáciai úton elsimítani. Ilyen válságok voltak az 1905-ben kitört első marokkói válság, 1908-ban az annexiós válság (amikor az Osztrák-Magyar Monarchia „bekebelezi” Bosznia-Hercegovinát), 1911-ben a második marokkói válság, és végül az első világháború előjátéka, az 1912-es/13-as balkáni háborúk (a balkáni államok törökökkel szembeni, majd egymás elleni összetűzése). Mivel ez a háború a Balkán politikai térképének átszabását hozta, és ezek az új határok sértették az OMM, a Cári Oroszország és a Német Birodalom érdekeit, így a Balkán-háborúk által kiváltott politikai idegesség, feszültség is szerepet játszhatott abban, hogy a szarajevói merénylet következményeit már nem tudták (vagy nem akarták) Európa politikusai diplomáciai úton rendezni.

1914_mindent_meggondoltam-_mindent_megfontoltam.jpg

Az ezt követő események sorozatát sokan ismerik. Szarajevóban, 1914. június 28-án az Osztrák- Magyar Monarchia hadserege hadgyakorlatra készült Bosznia-Hercegovinában, a Szerb Királysággal közös határ közelében, katonai demonstráció célzatával. Ferenc Ferdinánd és felesége június 28-án a hadgyakorlat megtekintése után Szarajevóba érkezett, ahol Gavrilo Principnek sikerült megölnie az osztrák trónörököst. A merénylő az Ifjú Boszna mozgalom tagja volt, és mivel őt és a társait a helyszínen elfogták, vallatásukkor kiderült, hogy kiképzésük és felfegyverzésük körülményei szerbiai (titkos társasági) szálakhoz vezetnek. Egy hónappal ezután, 1914. június 28-án az OMM hadat üzent Szerbiának, és a magyar-szerb határon megkezdődtek a harcok. A lokális háború pár napon belül világméretűvé nőtte ki magát.
 
 
 
wilhelmjozsef.jpg
Wilhelm József a németországi Tübingenben született, különféle, többek között magyar, német, horvát, szlovák és miegymás génekkel kezelt ősök örököseként az 1970-es esztendőben. A Bácska Doroszló nevű falujában él. Történelemre okítja diákjait, ezen felül a művelődést szervezné olykor. Az írás élete kedves, de nem meghatározó része. Verseit, prózáit lapunk mellett a Kilátó, a Napút, a Sikoly, a Képes Ifjúság, a 7 Nap, a Családi Kör és a Dunatáj közölte, valamint a Kartc Irodalmi és Művészeti Online Folyóirat. A Szeged effekt 2 antológia szerzője.
 
A szerző írásai korábban a SzegediLapon: Az ÖrökszobárólA nagy háborúra való 100 éves megemlékezések csúf csapdáiMenni vagy nem lenniElhagyott othonokA lét cuppantása2 versA fejedelem, aki...Frázispufogtató korA szülőföldtelenség feléApránként a meghittség feléAz örömmámorért mindentProcesszióA diktatúrák jellemzőiVégletekHász Róbert regényérőlÉgi bolondozásEgy modernkori babona...Az édenkert pereménKedveske versA milánói edictumSétaA nagyvárosok mint az emberiség...Vass Tibor kötetérőlTélVárakozásbanTeremtett világA valóság hanyatlásaHiszekA modern háborúkTámaszpont...ElakadvaMódhatározóHogyan gyártanak tervszerűen szemetet...?ÁdventHivatásos lelki barátok