Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A  J  Á  N  L  Ó 

Új hang: A tavaszi ártér olajozatlan talicska nyikorgásától volt hangos. novella.jpgNoha már három napja nem esett, az erdei ösvény még mindig igen sarasan kanyargott a fák között. A nap a végéhez közeledett: vörös és arany színekben pompázó sugarai el-elvakították Ciklámen Pétert, amint nagy erőlködések közepette taszigálta talicskáját a dagonyában. Egyszerűbb dolga lett volna, ha ledobja szállítmányát a rekettyésbe, tudta jól, mégis tolta maga előtt a rozsdás tákolmányt. – Mikházy Bence novellája

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Próza: ...a kisfiú szülei szétköltöztek. Apja először másik városba ment tanítani, előbb buzgón hazajárt, majd összeköltözött egy ottani cedulak_szepia.jpgkolléganőjével. A minap megállt egy autó a ház előtt, kinyílt az ajtó és olyan lassan szállt ki a kisfiú, ami nem illik egy ilyen kislegényhez, aki őszre megy harmadik általánosba. Valami irkalapokat tartott maga elé, és csigalassan ment a kapuhoz. Ott megfordult és kicsit ügyetlenül integetett az autó felé. De a vezető vagy nem látta, mert nem nézett oda, vagy csak sietett, így mire a kisfiú a fehér papírokat áttette a másik kezébe és ezt meglengette – már nem volt kinek. Picit még állt ott, azután a kapuhoz fordult és csengetett. Van olyan, amikor az ember „fölösen van”. Durván szólva nem kell senkinek. És még csak nem is tehet róla, egyébként mindenki jót akar. – Tráser László cédulái

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Kultúreset: A királynőket irigylik és csodálják, mert az életüket az nemzetszepe.jpgátlagember úgy látja mint fényt és csillogást. Tény, hogy a királynők többnyire nem dolgoznak egyvégtében 12 órákat betegágyak mellett. Ám olykor a királynők is megjárják a poklot, bármennyire is szépnek születtek... A zentai születésű, immár Szegeden élő Kiss Gabriella, az SZTE Sebészeti Klinika ápolónője, a Nemzet szépe cím birtokosa ismeri az élet mélységét és a felhők fölötti csúcsokat egyaránt – Kiss Gabriellát Tráser László kérdezte. (hanganyag)

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Jegyzet: Bíró József: Közhely

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Kultúreset: A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium 12 M (tehát matematika radnotigimicimer.jpgtagozatos) diákjai valamennyien kitűnőre érettségiztek. Általában nem csak matematikából hozzák a csúcsformát, hiszen egyéb tárgyakból is nyertek országos középiskolás tanulmányi versenyeket itthon és külföldön egyaránt. Gál Béla, a Radnóti Gimnázium igazgatója arra büszke, hogy tanáraik és az iskola képessé tette ezeket a gyerekeket annak a rendkívüli munkának az elvégzésére, ami az eredményeik mögött van. S mindezen felül képesek megtartani a tudnivágyásukat, a kíváncsiságukat! − Gál Béla igazgatót Tráser László kérdezte (hanganyag)

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Új képgaléria: Bátyi Zoltán: Balaton

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Művészet-történés: Mindannyian szeretünk nevetni, de a humor nem 6a00d83451675669e200e54f06a3078833-800wi.jpgcsupán az önfeledt jókedvről szól. A humor célja  a szórakoztatás mellett lehet elgondolkodtatás, figyelemfelkeltés is. Összetett érzéseket is kiválthat belőlünk, lehet fanyar, csípős vagy keserű. A humor latinul eredetileg nedvet jelentett, melynek az emberi testben való arányos jelenlététől függött a régi orvosok tanítása szerint az ember testi és szellemi jóléte. Ekként az idők során a szó a jó hangulat jelentést vette fel, a XVIII. században pedig a derültség és szeszély kifejezésére használták. Német felfogás szerint a humor a fenségesnek és az alacsonynak, a szomorúnak és a furcsának az összefoglaló eszméje; számos megjelenési formájában föl is fedezhető ez a kettősség. Vagyis a humoros dolgokban (a humor legjellegzetesebb fajtáinál) valami ellentmondás rejlik, aminek feloldhatatlansága a humor forrása. – Kocsis Katalin írása

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Irodalom-történés: Az élet nem ér annyit, hogy hazudjunk érte – dna_kz-foto.jpgmondta emlékeim szerint egy filozófus vagy regényhős, végül is mindegy, azt biztos, hogy igen cinikus és igen hívő ember lehetett egyszerre, hogy milyen arányban, az is mellékes. Most, hogy rohamléptekben elragadta a halál néhány hónappal negyvenkettedik születésnapja előtt a kiemelkedően tehetséges és – a gyarlóságaival együtt – kiemelkedősen emberséges Dukay Nagy Ádámot: a rá jellemző igazmondás, vagy ha úgy tetszik, önmagunk kíméletlen vállalásának jegyében szólok róla néhány szót. – Búcsú Dukay Nagy Ádámtól

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Kultúreset: A háborúk, a járványok, a civilizációs népbetegségek, az tittytainment.jpgéhínségek, a fertőzött ivóvíz, a rossz életkörülmények, az egyre súlyosbodó természeti katasztrófák következtében milliók halnak meg évente, de még így is túl gyorsan szaporodik a Föld lakossága. Ám nem csak ennek következményeként tűnnek el erdőhektárok százai, lesznek terméketlenné mezőgazdasági területek, terjeszkednek a sivatagok és szűkül az ivóvízkészlet, hanem azért is, mert a liberális piacgazdaság egyenlőtlenné tette a Földet termelésének elosztását. A vagyon, a fogyasztás ott akkumulálódik, halmozódik a mértéktelenségig, ahol nem kellene. Egyes állítások szerint a világ vagyonának 50%-a 62 család birtokában van. Még, ha nem is igaz az állítás, akkor is azt bizonyítja, hogy teljesen felborult a javak elosztásának a módja. A szegények rétege nem csak amiatt növekszik, hogy körükben nagyobb a születési arány, hanem azért is, mert a középréteg egyre rohamosabban csúszik a semmibe. – Wilhelm József írása

 

A SzegediLap impresszuma

2014.08.21

SzegediLap kulturális és művészeti portál

E-mail: szegedilap@szegedilap.hu

Szerkesztik: Bene Zoltán (főszerkesztő), Pusztai Virág, Képiró Ágnes, Petró János és Marton Árpád (szerkesztők); Tráser László, Fábián Attila és Szécsi Imre (munkatársak)

Alapítva: 2011. november 6.

A SzegediLapot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CE/53700-2/2013 számú határozatával vette nyilvántartásba.

Kiadja az Areión Kulturális Egyesület.

 A SzegediLap működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

nea-01.jpg