Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A  J  Á  N  L  Ó 

Kultúreset: Sikeres volt az idei, 88. Ünnepi Könyvhét Szegeden − konyvhet_top.jpgmondták a könyvesek é a szervezők. Igaz, mindent meg is tettek ennek érdekében, sok érdekes és értékes programot rendeztek a könyvek jegyében, úgy tűnik, ez mára kötelezettséggé vált. − Andóczi Balogh Éva, a Somogyi-könyvtár munkatársa, az ünnepi könyvhét szegedi eseményeinek főszervezője beszél minderről Tráser Lászlónak. (hanganyag)

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Próza: Pontosan ezért csinálták, s lám, a reklám máris elérte célját. holegballonozas_2.jpgRajtad kívül most több ezer háziasszony ábrándozik rántáskeverés közben a viharvert berlini turista ballonról, s miközben szénné ég a lábosban a vacsora, gondolatban epedve várják odafönt a Pókembert. – T. Ágoston László novellája

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Tudomány-történés: Úgy tűnik, magától értetődik a szavak jelentése, labjplat.jpgazonban ha nem rutinból használjuk a szavainkat, ha mégoly óvatosan is, de rákérdezünk pontos, szabatos értelmükre, hatalmas területekre bukkanhatunk. Az SZTE BTK Filozófia Tanszéke és a Magyar Filozófiai Társaság a közelmúltban rendezte a Lábjegyzetek Platónhoz című konferenciasorozat idei ülését Szegeden, a SZAB székházában. A sorozat minden esztendőben egy-egy téma köré szerveződik, idén az idegen témáját járták körül az előadók. – Gyenge Zoltán filozófiaprofesszort kérdezte Tráser László (hanganyag)

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Kultúreset: A háborúk, a járványok, a civilizációs népbetegségek, az tittytainment.jpgéhínségek, a fertőzött ivóvíz, a rossz életkörülmények, az egyre súlyosbodó természeti katasztrófák következtében milliók halnak meg évente, de még így is túl gyorsan szaporodik a Föld lakossága. Ám nem csak ennek következményeként tűnnek el erdőhektárok százai, lesznek terméketlenné mezőgazdasági területek, terjeszkednek a sivatagok és szűkül az ivóvízkészlet, hanem azért is, mert a liberális piacgazdaság egyenlőtlenné tette a Földet termelésének elosztását. A vagyon, a fogyasztás ott akkumulálódik, halmozódik a mértéktelenségig, ahol nem kellene. Egyes állítások szerint a világ vagyonának 50%-a 62 család birtokában van. Még, ha nem is igaz az állítás, akkor is azt bizonyítja, hogy teljesen felborult a javak elosztásának a módja. A szegények rétege nem csak amiatt növekszik, hogy körükben nagyobb a születési arány, hanem azért is, mert a középréteg egyre rohamosabban csúszik a semmibe. – Wilhelm József írása

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Irodalom-történés: Hagyomány és fordulópont: Esterházy recepciója a esterhazy.jpgkelet-európai régióban címmel rendeztek nemzetközi konferenciát a szegedi bölcsészkaron a közelmúltban. Esterházy Péter az irodalmi közvélemény szerint a késő Kádár-kor és a rendszerváltás utáni évtizedek legnagyobb hatású alkotója volt. Talán éppen azáltal vált azzá, hogy képes volt megértő módban, félelem és gyűlölet nélkül bemutatni a kort, amelyben éltünk. Hagyomány és fordulópont. Beszélgetés Szabó Gáborral, a szegedi Esterházy-konferencia szervezőjével. (hanganyag)

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Próza: Az első mondatokat – Mint száműzött, ki vándorol a sűrű éjen át, s sim.jpgvad förgetegben nem lelé vezérlő csillagát – alig hallottam. De mire az énekes már arról dalolt, hogy az emberszív is úgy bolyong, oly egyes-egyedül, úgy tépi künn az orkán, mint az önvád itt belül – már visszarohantam az udvarra, és szaladt velem Soós bácsi és szaladt Vígh Jani is. Minden ajtón tódultak ki az emberek, az arcok a második emelet felé fordultak, ahol egy kis asztalkán állt az apám Szovjetunióból hozott lemezjátszója, amiből áradt, repült, szárnyalt a zene. – Bátyi Zoltán novellája Simándy Józsefről

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Színház-történés: A változatos programkínálat mellett idén az egyesület nezomuveszeti_soha_img_0489.jpgmegújítja pártoló tagsági rendszerét is: többféle konstrukcióban kínálnak lehetőséget támogatói kártya, ajándékutalvány és székbérlet váltására, melyekkel nem csak kedvezményekhez juthatnak a nézők, de támogathatják a Régi Zsinagóga életben tartását, megújulását is. Az első 3 kártyatulajdonos a kedvezmények mellett ingyenes bónusz belépőt is kap, érdemes mielőbb élni tehát a lehetőséggel. – MASZK Tavaszi Kollekció 2017 – színház, tánc, irodalom a kínálatban

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Irodalom-történés: Ez a jegyzet három Júliáról, három 742429.jpgcsodálatos múzsáról szól. A magyar költészet három kiemelkedő költőjének, Balassinak, Petőfinek és Aranynak múzsáiról, társairól, költészetük talán legfontosabb ihlető forrásairól. – K HG naplótöredéke

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Művészet-történés: Kovács Beáta képei úgy tudnak harmonikus egészek ldscf0645-1-.jpgenni, hogy alakformálásába, tónushasználatába, vonalvezetésébe diszharmónia keveredik: színei a fekete és kontrasztja, valamint a szürke kombinációi; itt kiállított témáinak gyakori helyszíne az utca, képeinek szereplői pedig gyerekek vagy fiatal fiúk. A részletgazdag harmonikusság ellenpontja a fiatal arcokon kirajzolódó, előrevetített emberi életérzések és sorsok sokfélesége, diszharmonikus elemként némelyik már a megsemmisültség ürességét jelzi, más arcok a korai cinizmust, a kiégettséget, a vagányságot és vadságot, míg megint más fiatalok szemében és arcán, mintegy ellenpontozva az eddigieket, azonban ott a kíváncsiság, a nyitottság, az érdeklődés, a meglepődés, az érzelmek kavalkádja. Művészi alkotásai a finoman kivitelezett harmonikus és diszharmonikus, realisztikus elemek összhangjának eredményeképpen életszerűek, élethűek, olyan emberiek. – Máté Zsuzsanna írása Kovács Beátáról

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Próza: …társadalomkutatók szerint az angol tinik cedulak_szepia.jpgszámára terrortámadással ér fel, ha elhagyják, ellopják, elrabolják tőlük mobiljukat. Mert a mobil mindenható társ, nélküle olyan vagy, mint a házatlan csiga – védtelen. Hűséges társad, minden titkod tudója, kapcsolataid biztosítéka, jelzőlámpád, hányszor rád törő magányod olvasztója és még ki tudja milyen bizalmasod…  Felnőttkorodba is elkísérő rokonod. Élettársad – vele élsz. Mit tud, ami pótolhatatlan? Megértő, titoktartó, csak neked szolgál, veled van bárki ellen. Érzéseid azon része, mely korábbi nemzedékek esetében embertársaidra szállt, ma a mobilod kapja. Egy gép. – Tráser László cédulái

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Irodalom-történés: Valószínű világ(ok)ban. Szörényi László dialógusa Németh Péter Mikolával. Részlet a megjelenés előtt álló Személyesség a személytelenségben  Németh Péter Mikola: Párbeszélgetéseim Könyve (Budapest – Vác, 19922008) című könyvből.  Valószínű világ(ok)ban. Visszasejtesít

mikola.jpg

szl.jpg


vekonyodo_vonal__3_.jpg

Próza: Az Üveghegyen túli Brilltenger menti szél zúgatta nagyerdőben golya.jpgbíróválasztásra gyűltek össze a választási korhatárt elért nagykorú lakosok: úgy, mint a süldő mangalicák, a fészekből kirepült gerlék, anyjukat elhagyó medvebocsok, oroszlánék hosszúkörmű kölykei, meg a többiek. Szóval mindenki, aki kidobta már maga alól a pelenkát. A bölcs bagoly, aki eddig ítélkezett a bűnözők és az utat tévesztettek fölött, egy reggel arra ébredt, hogy az ő okos feje fölött is eljárt az idő. Hullik a tolla, és billeg az orra hegyén az okuláré. Homályosan látja a legújabb törvényeket, és a bírói kalapács is meg-megremeg a kezében. Leó, az oroszlán szánakozva nézte az igazságszolgáltatás kivénhedt bajnokát, és nyugdíjba küldte, mielőtt fölfalták volna az örökké és mindenre éhes hiénák. – T. Ágoston László állatmeséje

 

A SzegediLap impresszuma

2014.08.21

SzegediLap kulturális és művészeti portál

E-mail: szegedilap@szegedilap.hu

Szerkesztik: Bene Zoltán (főszerkesztő), Pusztai Virág, Képiró Ágnes, Petró János és Marton Árpád (szerkesztők); Tráser László, Fábián Attila és Szécsi Imre (munkatársak)

Alapítva: 2011. november 6.

A SzegediLapot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CE/53700-2/2013 számú határozatával vette nyilvántartásba.

Kiadja az Areión Kulturális Egyesület.

 A SzegediLap működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

nea-01.jpg