Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A  J  Á  N  L  Ó 

Kultúreset: A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium 12 M (tehát matematika radnotigimicimer.jpgtagozatos) diákjai valamennyien kitűnőre érettségiztek. Általában nem csak matematikából hozzák a csúcsformát, hiszen egyéb tárgyakból is nyertek országos középiskolás tanulmányi versenyeket itthon és külföldön egyaránt. Gál Béla, a Radnóti Gimnázium igazgatója arra büszke, hogy tanáraik és az iskola képessé tette ezeket a gyerekeket annak a rendkívüli munkának az elvégzésére, ami az eredményeik mögött van. S mindezen felül képesek megtartani a tudnivágyásukat, a kíváncsiságukat! − Gál Béla igazgatót Tráser László kérdezte (hanganyag)

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Új képgaléria: Bátyi Zoltán: Balaton

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Művészet-történés: Mindannyian szeretünk nevetni, de a humor nem 6a00d83451675669e200e54f06a3078833-800wi.jpgcsupán az önfeledt jókedvről szól. A humor célja  a szórakoztatás mellett lehet elgondolkodtatás, figyelemfelkeltés is. Összetett érzéseket is kiválthat belőlünk, lehet fanyar, csípős vagy keserű. A humor latinul eredetileg nedvet jelentett, melynek az emberi testben való arányos jelenlététől függött a régi orvosok tanítása szerint az ember testi és szellemi jóléte. Ekként az idők során a szó a jó hangulat jelentést vette fel, a XVIII. században pedig a derültség és szeszély kifejezésére használták. Német felfogás szerint a humor a fenségesnek és az alacsonynak, a szomorúnak és a furcsának az összefoglaló eszméje; számos megjelenési formájában föl is fedezhető ez a kettősség. Vagyis a humoros dolgokban (a humor legjellegzetesebb fajtáinál) valami ellentmondás rejlik, aminek feloldhatatlansága a humor forrása. – Kocsis Katalin írása

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Irodalom-történés: Az élet nem ér annyit, hogy hazudjunk érte – dna_kz-foto.jpgmondta emlékeim szerint egy filozófus vagy regényhős, végül is mindegy, azt biztos, hogy igen cinikus és igen hívő ember lehetett egyszerre, hogy milyen arányban, az is mellékes. Most, hogy rohamléptekben elragadta a halál néhány hónappal negyvenkettedik születésnapja előtt a kiemelkedően tehetséges és – a gyarlóságaival együtt – kiemelkedősen emberséges Dukay Nagy Ádámot: a rá jellemző igazmondás, vagy ha úgy tetszik, önmagunk kíméletlen vállalásának jegyében szólok róla néhány szót. – Búcsú Dukay Nagy Ádámtól

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Próza: …Európa mulat. A főtér méretű óriási dalcsarnok pazar fényárban, cedulak_szepia.jpga csili-vili színpad-színpadon angol beszédű népi együttes ropja torkaszakadtából az ukrán guggolóst, mindenki tombol, üvölt, szelfizik. Kijevben nincs háború, ide nem kőnek, mindenki él, az egetverő korrupciót eltakarják a mennyezetre vetített hatalmas, mennyei csigaházak, végre megjött az ünnepi vásárterembe Amerika! A Titanic zenészei addig játszottak a parancsnoki hídon, míg csak derékig nem ért nekik a víz. Akkor már annyira fáztak, és a tengervíz is beúszott a dobok gyomrába, a vonók vége vizes lett, majd a zongora-billentyűk között is felbugyogott a Tenger… a zenészeket egyszeriben elmosta egy hullám. Az utasok ész nélkül menekültek, a zenészek nem tűntek föl senkinek, nem is jutott nekik hely a mentőcsónakokban. – Tráser László cédulái

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Kultúreset: Sikeres volt az idei, 88. Ünnepi Könyvhét Szegeden − konyvhet_top.jpgmondták a könyvesek é a szervezők. Igaz, mindent meg is tettek ennek érdekében, sok érdekes és értékes programot rendeztek a könyvek jegyében, úgy tűnik, ez mára kötelezettséggé vált. − Andóczi Balogh Éva, a Somogyi-könyvtár munkatársa, az ünnepi könyvhét szegedi eseményeinek főszervezője beszél minderről Tráser Lászlónak. (hanganyag)

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Próza: Pontosan ezért csinálták, s lám, a reklám máris elérte célját. holegballonozas_2.jpgRajtad kívül most több ezer háziasszony ábrándozik rántáskeverés közben a viharvert berlini turista ballonról, s miközben szénné ég a lábosban a vacsora, gondolatban epedve várják odafönt a Pókembert. – T. Ágoston László novellája

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Tudomány-történés: Úgy tűnik, magától értetődik a szavak jelentése, labjplat.jpgazonban ha nem rutinból használjuk a szavainkat, ha mégoly óvatosan is, de rákérdezünk pontos, szabatos értelmükre, hatalmas területekre bukkanhatunk. Az SZTE BTK Filozófia Tanszéke és a Magyar Filozófiai Társaság a közelmúltban rendezte a Lábjegyzetek Platónhoz című konferenciasorozat idei ülését Szegeden, a SZAB székházában. A sorozat minden esztendőben egy-egy téma köré szerveződik, idén az idegen témáját járták körül az előadók. – Gyenge Zoltán filozófiaprofesszort kérdezte Tráser László (hanganyag)

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Kultúreset: A háborúk, a járványok, a civilizációs népbetegségek, az tittytainment.jpgéhínségek, a fertőzött ivóvíz, a rossz életkörülmények, az egyre súlyosbodó természeti katasztrófák következtében milliók halnak meg évente, de még így is túl gyorsan szaporodik a Föld lakossága. Ám nem csak ennek következményeként tűnnek el erdőhektárok százai, lesznek terméketlenné mezőgazdasági területek, terjeszkednek a sivatagok és szűkül az ivóvízkészlet, hanem azért is, mert a liberális piacgazdaság egyenlőtlenné tette a Földet termelésének elosztását. A vagyon, a fogyasztás ott akkumulálódik, halmozódik a mértéktelenségig, ahol nem kellene. Egyes állítások szerint a világ vagyonának 50%-a 62 család birtokában van. Még, ha nem is igaz az állítás, akkor is azt bizonyítja, hogy teljesen felborult a javak elosztásának a módja. A szegények rétege nem csak amiatt növekszik, hogy körükben nagyobb a születési arány, hanem azért is, mert a középréteg egyre rohamosabban csúszik a semmibe. – Wilhelm József írása

vekonyodo_vonal__3_.jpg

Irodalom-történés: Hagyomány és fordulópont: Esterházy recepciója a esterhazy.jpgkelet-európai régióban címmel rendeztek nemzetközi konferenciát a szegedi bölcsészkaron a közelmúltban. Esterházy Péter az irodalmi közvélemény szerint a késő Kádár-kor és a rendszerváltás utáni évtizedek legnagyobb hatású alkotója volt. Talán éppen azáltal vált azzá, hogy képes volt megértő módban, félelem és gyűlölet nélkül bemutatni a kort, amelyben éltünk. Hagyomány és fordulópont. Beszélgetés Szabó Gáborral, a szegedi Esterházy-konferencia szervezőjével. (hanganyag)

 

A SzegediLap impresszuma

2014.08.21

SzegediLap kulturális és művészeti portál

E-mail: szegedilap@szegedilap.hu

Szerkesztik: Bene Zoltán (főszerkesztő), Pusztai Virág, Képiró Ágnes, Petró János és Marton Árpád (szerkesztők); Tráser László, Fábián Attila és Szécsi Imre (munkatársak)

Alapítva: 2011. november 6.

A SzegediLapot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CE/53700-2/2013 számú határozatával vette nyilvántartásba.

Kiadja az Areión Kulturális Egyesület.

 A SzegediLap működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

nea-01.jpg