Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Varga Rudolf

Szembefordulás a végzettel?
Czipott György Organikus vadászidény című verskötetéről
(II. rész)

(Az I. rész itt érhető el.)

Hogyan is lenne véletlen, hogy számtalan próbálkozásom, meditálásom, íráskísérletem után egyszer csak váratlanul beszippantott az a mágneses erőtér, amely Czipott György írásaiból árad? Tessenek csak velem olvasni:

organikus-vadaszideny-borito.jpgmosókonyhagőz, hamuzsír,

fanyar ciszternaszag.

opál glória az egyetlen,

sercegve fénytvonagló

légyszaros izzó körül,

kormos üst alól föl-fölcsapó

alvadvérszín purgatórium.

 

Megértettem, amit ő művel, az nem más, mint folyamatos imamormolás, egyfajta belső párbeszéd a Teremtővel:

fák csontjai közé akadt

pincefojtó, lomha köd.

dongósárgán föl-fölvillanó

torkolattűz éjmart retinákon.

lámpakanócon végsőt villanó

mennykék petróláng, orrban

sovány, millióévszagú szénpor.

 

Megértettem azt is, hogy ez a néma fohász nem önmagáért, a versek alkotójáért történik, hanem érettünk, mindnyájunkért, a teremtett világért. Mert neki, a költőnek véleményem szerint már semmi kézzelfoghatóra nincs szüksége. Csupán az Isteni terv, a Nagy Harmónia megvalósulását áhítja számunkra, csetlő-botló keresők számára:

talpfacsattogás, szikravirágzás,

mozdony húsvéttojásszaga.

hétpöttyhátú bogarak tánca

mama hajnalharmatkemény

mezős kartonszoknyája fölött.

ránctenyér kínálta hószalonna,

térdensimított újságzsírpapír.

 

Czipott György megtapasztalta a darabokra szaggattatást és a poraiból feltámadást. Még azt is megkockáztatom, egyszer talán elhagyta istenét. De istene nem hagyta el őt, hanem megjelölte és kiválasztotta tanúságtevővé. Ím, lehet, és csak így lehet léteznie nekünk, lelkes állatoknak, mert talán csak minket ajándékozott meg Ősten a lélekkel. A halhatatlansággal:

cserebogárillatú délutánok

bokorbenőtte szúvas padon,

csókok idővarázsló litániája.

önszégyenletben lángló testek.

mindegyre várás, hosszúvárás

rézíze mohó nyelv gödreiben.

lélekgúzsoló hiábalábszag.

 

Czipott mindent átfogó látomásával sejteti és rejteti, mindnyájan a ránk rótt feladattal jövünk világra, rendeltetésünket így vagy úgy, végre kell hajtanunk. Ha tetszik, ha nem. És ha majd valahonnan valamikor rálátunk az Egészre, mint ahogyan költőnk rálát, akkor meglátjuk azt, hogy ez így jó. Csak így jó:

megébredés félvilágtalan

arcrakozmált kihányt halálban.

homályló semmi savószaga.

csönd pudvája ujjbegyekben.

fényigmély, szivárványhúrból

zárvazengő bírhatlan világok,

csorba pengéket virágzó éjszaka.

 

Íme a czipotti bizonyságtevés Isten dicsőségére:

hantok, szív legvégső zugán.

elmében guruzsmás démonok

körtánca ünneptől ünnepig.

fölsavló dac minden megadás

ibolyakékszagú oltárfüstje mélyén.

tud engem ki szemembe látott,

de szeretni tud-é bennemvilágot?…

 

Íme a vezeklés mindnyájunk helyett, mindnyájunkért:

villámlón ellobbannak reflektorok,

csak színpad olajszáraz masztix-szaga…

izzó, kaftánszárnyú szél valahol

homokot kotor méllyévésett üregekből.

 

Ezekhez a sorokhoz nem tudok kommentárt fűzni.

Mindig az

 

Mindig az a nap,

mindig az.

Mindig az a farkasóra,

cifra fény marja magamburkom,

fölfoghatlan zsongó hideg,

merev ujjak rácsolnak körbe

megrángó mellkast és

annyira, de annyira kell

torokszakadásig vonyítani,

mert kilökött magából.

Horgashorgony kötelem tépte.

Horzsanehézzé tette időtlen

selyemlebegésem.

Mindig az a nap,

mindig az,

mikor végérvényesen,

amikor visszavonhatlanul

megpocséklott minden.

Mikor magamlélek

tőlem megrejtezett

bonthatlangubanc göbös

álmomgobolyag mélyén és

valamimódon elillant.

Valamiképpen tudhatlanná lett

mindenség titkos neve akkor.

Elillant világsűrű semmibe,

sehovámállott Mama is utána.

Kétszerküszöbretetté

kitaszított.

Hát most ez,

mindig ez a nap.

Mindig ez a szöcskéző év,

mindig ez az ismerősidegen álom.

Mindig ez a szánalmas,

nevenincsbújócska körrekör.

Mindig ez a hóhérló reggel,

mikor tenmagammá csupaszít,

senkivévetkeztet a tükör.

 

A költő létfelfogása egy ilyen látszólag nem kiemelkedő opuszban is tökéletesen mutatja a költő tudatállapot kivetülését, az ördögi szövevényben a végtelenségig nehezített emberhez méltó létezés elvehetetlen vágyával.

Mint az a korábbiakban már egyértelműen bebizonyosodott, Czipott György verseivel részrendszereket épít, melyek tökéletes harmóniával illeszkednek részenként az ő világváltozatához. Ha az általános depresszió árnyalt megmutatása a vers tárgya, hát azzal illeszkedik a szerző nagy egészébe. Olvassuk csak még egyszer:

Mindig az a nap,

mindig az.

Mindig az a farkasóra,

cifra fény marja magamburkom,

fölfoghatlan zsongó hideg,

merev ujjak rácsolnak körbe

megrángó mellkast és

annyira, de annyira kell

torokszakadásig vonyítani,

mert kilökött magából.

Horgashorgony kötelem tépte.

Horzsanehézzé tette időtlen

selyemlebegésem.

 

Czipott György teremtett világának az irodalom korábbi költészeti teljesítményén túlmutató, egyik legfőbb értéke, hogy olyan tükröt tart önmaga, ezáltal az olvasó elé is, amely azt mutatja, ilyenné is lehettünk volna.

Mindig az a nap,

mindig az,

mikor végérvényesen,

amikor visszavonhatlanul

megpocséklott minden.

Mikor magamlélek

tőlem megrejtezett

bonthatlangubanc göbös

álmomgobolyag mélyén és

valamimódon elillant.

Valamiképpen tudhatlanná lett

mindenség titkos neve akkor.

Elillant világsűrű semmibe,

sehovámállott Mama is utána.

Kétszerküszöbretetté

kitaszított.

 

Az ember ki nem mondott, de örökké kínzó gyötrelme, valójában mit is keres ő ezen a földön? Mi világra jöttének oka, célja, feladata? Mi van akkor, ha megérti, egész életét elbaltázta? Született, élt, meghalt, s nem tudja, miért. Ha már halott, akkor valójában halott-e, s ha igen, mégis merről merre haladt piciny létezésében az álló időben, a nem létezőben:

Hát most ez,

mindig ez a nap.

Mindig ez a szöcskéző év,

mindig ez az ismerősidegen álom.

Mindig ez a szánalmas,

nevenincsbújócska körrekör.

Mindig ez a hóhérló reggel,

mikor tenmagammá csupaszít,

senkivévetkeztet a tükör.

 

Az, hogy Czipott Györgynek és még sok kiválóságnak, sorstársainak, akik a költészet kies mezején kenyéren, vízen élték le életüket –, szóval az, hogy költőnknek légüres térben kellett és kell élnie, alkotnia, az, mondhatni sorsszerű. Meg az is, hogy a kontraszelekció triumfál amióta világ a világ. Szembe kell nézni a ténnyel, hogy az egyre inkább elkorcsosodó emberi faj már-már gépiesen szorítja ki magából a tisztákat, az igazakat. Sátáni törvénnyel szövetségben lehetetleníti el a küldetéssel bírók létezését.

Elejéről kezdve, és végiglapozva az általam már ismert czipotti opuszokat is, örömmel állapítottam meg magamban, hogy a költői csúcsteljesítménynek tartott verseken kívül újabb remekléseivel, ha lehet mondani túlszárnyalta saját magát is a költő.

Rákcsillag

 

Dögevők már seregelnek.

Beh megvérzik szép hétlelkem,

beh megvérzik cserehitek.

 

Álmodássav csontjaimban.

Olyik szívhorgonyos hajnal,

olyik szívhorgonyos éjfél.

 

Rákcsillag teng, kalimpálgat.

Lettem enmagamhív sáfár,

lettem enmagamhív béres.

 

Mennyugaron bűn fölmagzik.

Penig várástvár úrbér rám,

penig várástvár javasdob.

 

Toportyánok hordát hínak.

Beh megvarosul egylelkem,

beh megvarosul csillagseb.

 

Ez a lüktető, már-már pattogó, fuldokló kijelentő mondatokból álló ébresztő vers mondhatni a korábbiakban idegen volt Czipott Györgytől. Hogy most mégis ilyen agitatív tónusban szólaltatja meg fájdalmát és mindnyájunk fájdalmát, azok számára akiknek van szeme a látásra, füle a hallásra, az azt jelenti, költőnk már kénytelen megkerülni az árnyalt fogalmazást, hogy valamiképpen riadót fújjon. Olyan riadót, melyre a költészet mai helyzetét figyelembe véve még lehetősége van.

Penitencia

 

Ördögé lett hat napod,

semmi értelme nincsen!

Tartasz-é bűnbánatot?

Nekünk gyónjál meg Isten!

 

Terved kész volt akkor is,

tudtad, mit óv a jászol.

Itt csak vérvágy nem hamis,

gonosz gonoszt kovászol...

 

Halál táplál életet! –

lehet-é nagyobb hibád?

Megúsznod nem, nem lehet,

 

magad, ki poklodba lát,

légy tennen bűnbánatod!

S kezdj, hibátlan hét napot …

 

Az előzőekben tárgyalt költemény mintha ebben a műben folytatódna, s hogy nemes veretet kapjon, a költő szonettben tárja elénk evokatív módon azt, hogy végre ébredjünk, nyissuk ki szemünket, és ne hallgassunk a leegyszerűsített világmagyarázatokra, melyekkel évezredek óta butítanak bennünket.

Szabályzat

 

Sose volt még elegendő.

Sosem telhet be vadászat,

híjas mindig elszámolás,

magadramért hatóságod

elvár fenntarthatóságot,

hétre már nyolcat üssön

pusztító csapás.

Kurva anyját hivatalnak!

Poklosmohón egyre zabálna,

kitüntetne, szalutálna,

teljen dögkútban a kvóta.

Nem emlékszel, hogy mióta…

Mustrára téged is majd

szemfödél alól kitakarnak.

 

Minden vérdíj fizetetlen,

jogot magának tart hatóság.

 

Ha nyolcat öltél, téged sorol

kilencedikké fenntarthatóság.

 

Úgy tűnik számomra, hogy Czipott már-már erőszakot tesz magán annak érdekében, hogy a szavak lázító, gyógyító erejével csitítsa a robbanás határán pulzáló lelkületét. A befejezés mégis baljós, szinte hogy bevallja, a játszma már elveszett, az Isten adta nép nem győzheti le a láthatatlan hínárral tudatát mételyező sötét erőket.

Mondóka péterpálra

 

Kása a mennybolt,

habzik a nem volt.

Őrző angyalok fönn italoznak.

         Zupás démonok

         lenn italoznak.

 

Tiarás sáska,

dúl aratása.

Csombor illatot sikolt a holdnak.

         Tömjén dögletet

         szaglik a holdnak.

 

Rend – izzó katlan –,

viharrá pattan.

Csitri időnek vemhe a holnap.

         Lotyó jövőnek

         terhe maholnap.

 

A látszólag könnyed, gyermekráolvasókra hajazó ritmika mögül a pokol dögbűze csap fel. Úgy gondolom, költőnk még bízik benne, érzékszerveink sokkolásával talán még megérthetjük, milyen útra kényszerítettek minket.

Élesztőfűvel ne…

 

élesztőfűvel sose

dörgöljétek levadászott

feketerigó csőrét

füttyel szegletenpisál

kertet kúpcserepet

elrettenteni más

gyönge rigókat

vegyétek egyétek

azt cselekedjétek

emlékezetére

hiszen gyomrotok

kegyelmet elemészt

 

kagylók fúrócsigák

róják mindenség

időlucskos titkait

tengermélyi kövekre

partra menekült fák is

sorozatgyilkosok

 

ne keressetek hát

élesztőfüvet

hiába

H I Á B A

 

Itt meg már mintha a teljes lemondás, önfeladás hangján szólna Czipott György. De ez csak a látszat. Czipott néhány sorban is képes arra, hogy felvillantsa, elénk tárja a borzalmas, a szép, a borzalmasan szép világot, amely mára sorozatgyilkosok kezére került, de a sorok közül kihallatszik, hol legnagyobb az ínség, ott legközelebb a segítség krisztusi intése.

Varázsló kertje

 

Akárha ráng

konccátört gyíkfarok,

duzzadt levegő fetreng,

nem folyik.

Holdig szálltak már

szent, esthajnali párák,

lomhán lengnek kicsi lelkek,

mindük sikolya jegenyéknek.

Szirmulnak kénszín késvirágok

és tükörcserépkusza fényben

éji gyolcsok semmibemállnak.

Koszkék árnyékokat foszlat

bokoraljban rejtekező

cingárindájú idő.

 

A mágus

ül tárt kapu mellett,

ül megperzselt emlékekkel övezve.

Elfeledte rég valamennyi bűvigéit,

hogy szelíd szerelem összetereljen

megalvadt, kósza csillagokat.

Gunnyaszt rozsdarikácsos

pokolkoromfattyai közt,

dúdol patadaltöredéket.

Kivár türelemmel,

míg beügetnek

almásderes

telivérek.

 

Ez a talányos költemény mintha pandanja lenne Gulácsy Lajos hasonló című, méltán világhíres festményének, egyben megjeleníti azokat a háttér homályában sejtelmesen megbúvó démonokat, melyek a festővásznon nem üthetnek át. A mágus, a wizard itt maga a költő, aki képes megjeleníteni a kimondhatatlant is, melyre nincsenek szavak, melyek csak mély tudatunkban lappanganak.

Holdvarázs

 

Emlékek pokolkútján

isznak a lelkek.

Jeges tüzeket

gyújt ki az éj

és kárhozatomról

sorra pattannak

fényben varrogatott

fonalak, imapitykék.

Most van legközelébb

tegnaphoz a holnap,

innenbe a túl belehajlik.

Miféle gonosz vezeklés?

Micsoda tervek hozadéka?

Belőlem gyűlnek

velem eggyé a nincsek,

a voltak és sose lettek.

Csíp, csíp csóka… ropom

eszement kulcsártáncom,

nézek izzó árnyékomba,

kvákvarjúcska, gyönyörű

kvákvarjúcska…

Isznak a lelkek, jaj,

isznak a lelkek,

fájdalmat gyöngyözik

ez a kút.

Lassúhodik eme tánc is.

*

Szemem megszokta a holdfényt.

Kerti széket gonddal összecsukom,

nekitámasztom ügyelve a falnak,

ha lesz még, kell majd napra kiülni.

Révedek időtlen… üres útra.

Pipa rá, ma is éltem. Pipa rá...

*

Gubbasztok meddő kút

tudhatlanmesszi legalján,

körültapintom lehelettel –

szilánkfala csupa éjfél.

Elérhetlen mennyfény odafönn,

angyal hegedűl, belehajlik,

miért nem hallom?

Mitől nem látom igazán?

Már fáj, jaj fáj dobognom

kulcsártáncom, vad körtáncom,

feketénlángló lelkek vigaszára.

Kvákvarjúcska pokolpárom,

kvákvarjúcska sose kérjél…

Magam vagyok,

lelkek vagyok.

Minden éjkút

feneketlen mélyén.

 

Úgy gondolom, Czipott György művészetének fémjelévé válhat a népi-, gyermekmondókák összejátszása, a legagybarobbanóbb, késszúrásszerű mondandókkal. Czipottnál nem szükséges királyvízzel „próbázni” a szavak aranyfedezetét, nem kell fogunk közé véve megroppantani verseit, ahogyan azt a komolynak mondott ítészek teszik, mondván nem minden arany, ami fénylik, mert Czipott fordulatai nem hirdetik magukról a nemességet, nincs szükségük a karátfokozatok hívságára, a maguk egyszerűségében válnak értékké.

Aritmia

 

micsoda varzó seb

ez a tolvajmódú város

arcrabukott hegyeken!

micsoda törvényes

vigalmi negyed

proli angyaloknak!

micsoda fájdalom látni

eltévedt esőzuhogásban

nyárelőn az őszt!

micsoda farkasüvöltés verődik

éji gyermektenyérmécsek

lidérclángjaiban!

micsoda senkivitézkedés

hétköznapos sárkányaimmal!

micsoda varzó seb

ez a gyermekrontó város

árvaházi hegyeken…

micsoda proli angyalok…

*

megtervezem a napot.

macskáinknak enni adok.

megtervezem a napot.

megtervezem.

MEG- TER- VE- ZEM!

meg ...

 

Mintha lidérces álmából beszélne fel a költő, mintha lassított felvételen mutatná magát, úgy adja tudtunkra a világban való elveszettség nyomasztó érzetét, melyben nem konzisztálható már a következő nap, a következő óra sem, valótlan minden privát jövőkép, csak a megtervezett káosz, a megtervezett összeomlás, minek programja szerint élnünk muszáj.

Summa

 

Másét nem kértem sosem,

ha asztalomon nem volt –

csak gondrapúpozva gond –,

lenni, enni semmi sem.

 

Gondoltam, tán csak jut ott,

hol érdemesincs dúskál.

De Krisztus-keresztútnál

remény faképnél hagyott.

 

Mi kell, van mindig annyi,

nem lesem, habzsol-e más.

Mindegy, lesz-e számadás...

 

Magam, magamért vagyok!

Éjbeírnak csillagok,

hisz' múltam talpalatnyi.

 

Úgy tűnik számomra, hogy a szigorúan szerkesztett kötetben Czipott szekvenciákként elhelyez egy-egy szonettet, mintha kilométerköveket rakna az útra (a Krisztus-keresztútra), hogy mértéket és metrumot adjon az egész mű kompozíciójának.

Az úton senki

 

Künn, úton senki se jár,

gaz lepi, suta dudva.

Megbékülsz, tudván tudva,

hogy délibáb a határ...

Künn, úton senki se jár...

 

Mennyé sűrül a messzi,

itt örvénylik az égbolt.

Kavarog ma a régvolt,

veszni születtél. Veszni...

Mennyé sűrül a messzi...

 

Tenyered csuda térkép,

jele égi világnak.

Tiéd. Senki se láthat

irányt, sorsod a mérték...

Tenyered csuda térkép…

 

Az úton senki se jár.

Gaz lepi. Suta dudva.

Megbékülsz. Tudván tudva,

hogy délibáb a határ,

az úton senki se jár.

 

Künn, úton senki se jár…

Ez a józsefattilai reminisztenciának tűnő, látszólagosan könnyed szösszenet mintha reinkarnálódása lenne szegény Attila minden tanúságának. Megkockáztatása annak, hogy minden hiába, nem és nem hagyja magát megváltani a világ, ha beledöglik, akkor sem.

Úrnapja

 

Jönnek,

csak jönnek hírek.

Már megint gyász…,

nahát!, már megint!

El is határozza.

Vasárnap... igen,

legalább vasárnap.

Tűvé tesz érte.

Éjbőrkötésű, tenyérnyi.

Szíve fölötti zsebbe.

Emelkedett, beleborzong

az olcsó tükör előtt.

Találomra fényrenyitja.

Mélázik csöppöcskét,

babrál egy hártyalapot,

a dallam…, az a dallam…

Képtelen megidézni.

Nem emlékszik.

Elfelejtette?…, nahát!

Nem- em- lék- szik!

Nahát...

Tétován becsukja.

Visszateszi.

Kikapcsol televíziót,

kaktuszon igazít...

Elvágólag.

Nyújtózik.

 

A száz dögbűzös csatornából ránk ömlő híráradat agyat és szemet elhomályosító hipnózisából képtelenség észhez térnünk, de azért játszunk el a gondolattal, mi lenne, ha …

Hitet hazudni

              Hieronymus Bosch intelme mindenkori Sauloknak

 

Akárha szennyes szelence

nyílik meg vasparázna ég.

Angyal bukottal édeleg,

vágyuk fröcsög, bőrünkbe ég.

 

Tört, hétrozsdamarta mérleg,

latban megmindenül kevés.

Hatvankilencszer üdvözül,

soron kit ment mérettetés.

 

Döglégyszárnyhamis szivárvány,

tárt öllé hasadva márvány –

tövist izzad nyelére kés –,

 

hitet hazudni hasztalan:

Fedni, pokolból haszna van,

hárombélű köpeny kevés.

 

Ez a vers Czipott mai olvasata Hieronymus Bosch világáról, amelyet már szinte túlszárnyal a mindennapok Walpurgis-éj lidércnyomása. Szoktatva vagyunk hozzá, talán már nem is észleljük, ezért lehet fontos Czipott intése mindnyájunk számára.

Grál

 

Csak szemöldökrántásnyi lét.

Csak míg átvészelt tegnapok

elmédbe hitálják termő halál

egyetlen, mondhatlan nevét.

Csak csöndszilánk, tétova,

visszábalátó tekintetedben.

Csak már rendezhetlen,

örökkönörök váltókra

ráalvadt vérjegyed.

Csak holnapok

választóvize.

Ez hát

a Grál.

Benned

gyökérző

időtlen álom.

Utálatkristályon

szétbomló szivárvány.

Szomjúság végső menedéke.

 

Ez a többértelmű képvers olyan titokzatos, mint Czipott György majd mindegyik írása. A csak bennünk, a csak lelkületünkben létező krisztusi kehely képére rákopírozódik a homokóra képe is, így zengeti ki időtlen álmunkat a költő.

Óperenciában

 

Öngúzsban ülnek törpeagyúak

terülő piszkuk melegében,      

egyként és intézményesen is

tudják, hogyan lopja meg őket

zápot lehelő hitvány hatalom,

meg mind, ki közigazgat.

Szórják az átkot, akinek nincs

de méginkább arra, kinek van,

kárhozat csak őket karaszolja,

nincs is csak sorsukra dagályzik –

ülepükre feszülten lám foszlik a condra.

Öngúzsban ülnek a törpeagyúak,

törölgetik arcuk magosba sercintett

alázáporló köpetektől, mert hisz'

mind aki fönt!…, mert hisz' a kormány!…

Nem adnak immár senki szavára,

sanda paprikajancsi ki tenni akar.

Terülő piszkuk langy melegében

isznak sorssáelegyült lőrét, seritalt

és csontos öklökkel hadonásznak

ha nem gyöngyözik már a pohár.

Minden jó úgy rossz, amint van!,

bárhogy is – ők húznak rövidebbet.

Körbezsizsegve ünnepelik, ki

nyakukra hágva tör hatalomba,

s bárha törpesereglést rendre lenéz,

rivallgva hirdetik törpevezérnek.

Így dagonyáznak törpeagyúak

míg áll a világ, s egy nap azon túl.

 

Még egy sistergő vádbeszéd az új Czipott-kötetből.

Organikus vadászidény

 

kicsoda látja meg

keleti szél leomlását,

ki mesél legendát

minden abortált életről?

csillag alá fölfeszítettek

tegnapokat, akárha denevért,

vérünkön részes gyáva hajtók!

viola műlapátra söprögetjük

vacsorás asztalról lemorzsállt

zsolozsmás hitvallásainkat,

feslett hímű nászkeszkenővel

fölitatjuk szemünk sarkából

vízzé lett vérünk.

 

kicsoda látja meg

fogvillantó nevetésben

a fenevadat?

 

kicsoda hallja meg

nyugati szél leomlását

és dohbűzös varjúdögök alól

széncinke aprószentsikolyát?

 

surrogó seregélyraj járőröz,

koszlott felhőkből szakítanak

menyegzői gyászfátylat.

fölöttük kutyacsillag –

pergő időhomok.

alattam hó.

 

Nem véletlen hagytam végére a kötet címadó versét, amely emblematikusan tárja fel, szinte szájbarágó módon szembesít minket a kérdéssel: „kicsoda látja meg / fogvillantó nevetésben / a fenevadat?”

Az Organikus vadászidény opuszait olvasva mindvégig az motoszkált az agyamban, a szerző szisztematikusan kérdez rá újra és újra, más-más aspektusokból, hogy van-e még bennünk, emberekben elegendő életösztön ahhoz, hogy szembefordulhassunk a közelgő végzettel. Czipott mintha saját lelkületén át tesztelné egyedekre lebontva már ki-ki saját bőrén érzi-e, hogy ebben a mai haláltáncban, ebben az organikus vadászidényben előbb-utóbb mindnyájan levadásztatunk. Sejtjük-e már, hogy az élősködők által az emberiség megvezettetett és pusztulásra ítéltetett tömegéhez tartozunk?

Azt meg én teszem hozzá, hogy Czipott versbeszédei azon túl, hogy megrendítőek, azon túl különös esztétikai objektumok, a világ és önmagunk megismerésének eszközei. Sejtései, megállapításai előbb-utóbb beigazolódnak mindnyájunk számára, akár tetszik, akár nem.

 

varga_rudolf.jpg

Varga Rudolf 1950-ben született Szikszón. 1977 és 1982 között az ELTE filozófia szakának hallgatója. 1981-82-ben elvégezte a MAFILM Filmíró Kollégiumát, közben rendezést tanult. 1989-ben doktorált, disszertációjának címe:Filozófiai, etikai problémák a mai magyar filmművészetben. 1991-ben az Amerikai Egyesült Államokbéli Portland Community College-ban produceri képzésen vett részt. 1977 és 1984 között a Magyar Televízióban előbb szerkesztőként, majd rendezőként dolgozott. 1985-ben a Magyar Filmgyártó Vállalatnál rendezőasszisztens. 1986-ban alakította meg saját vállalkozását a VRJ-Video Stúdiót, melynek azóta is ügyvezetője.1967-től szinte valamennyi hazai irodalmi folyóirat közölte írásait, 36 könyve jelent meg, írásairól 14 tanulmánykötet született.