Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Varga Rudolf

Szembefordulás a végzettel?
Czipott György Organikus vadászidény című verskötetéről
(I. rész)

Czipott György sorrendben hatodik verskötetével állt olvasói elé. A korábbi kötetek, a Fohász teérted, Siklórepülés az éjben, Hispán anzX, Jobbantemperált láncfűrészzenekar, Kifordult húsú csillagok, valamint a Gróf Cserkay című prózai mű véleményem szerint mind előkészítései az Organikus vadászidény című czipotti remeklésnek.

Mint azt korábban a könyv fülszövegéül írtam: Magam számára organikus-vadaszideny-borito.jpgis végiggondolandó, nehéz kognitív feladat, hogy valamifajta fogódzót találjak arra az egyedien sajátos czipotti mágiára, hogy ő nem mutatja magát semmilyennek. Nem korbácsolja, nem tündökölteti magát, semmilyen agyafúrt verstani technikát nem használ. Látszólag eszköztelen, amely az ő esetében azt jelenti, a legkifinomultabb trouvailleket játszi könnyedséggel villantja fel az olvasók előtt, de nem ám úgy, mint a bűvész, nem úgy, mint az olcsó vásári csepűrágók, az illuzionisták. Czipott nem az emberi agy, az idegrendszer megtévesztésével, leblokkolásával operál, hanem éppen ellenkezőleg, egy-egy számomra szinte visszafejthetetlen szókombinációval olyan, évezredek óta elfeledettnek hitt szellemen- és szavakon túli csatornákat nyit meg, melyek lehetőséget teremthetnek az elfeledett tudás újratanulásához. A hétköznapi szóval harmadik szemnek nevezett intuitív megismeréssel közelebb hoz minket a mindenség nagy titkához, „ahogyan lent, úgy fent”, ahogyan bent, úgy kint –, folytatnám a költő árnyvonalán, ha prózában lekottázható lenne a czipotti teljesítmény.

Egy nagyobb lélegzetű dolgozatban, amely még megjelenésre vár, néhány kiemelkedően megragadó verséről alkalmam volt véleményt nyilvánítani, melyet most elsőként osztok meg az értő közönséggel:

Böjt

Már a koplalás is adománnyá nemesülhet?!

Sunyin nézd, csak nézd, cirmosan hogyan

gurigáznak idejétmúlt arcos fémkarikák…

Körben, patkóba szorult itt már

országsaroglya balszerencse,

Krisztus eves szögeit verték

hidlás alá kushadó hazaroncsra,

szotyolahéj köpetes senkiföldre.

Töltekezz csak felszakadásig

gyomorforgató pártos igékkel,

tapsikolj akkor is, mikor kóser,

szarbüdös szájú hatalom perli le rólad,

megannyi éhezésforrasztotta évezrededet!

 

         hát már a koplalás is…

         hát már a kereszthalál is...

         hát már az árulás is…

 

Valamennyi hótollú galambot, tejszagszőke gödölyét,

legringóbb tágfarú ribancot birtokítsad…,

a hites pénzváltók mindig ellenedfriss kurzusigáját.

Éhomra telítsd csikasz beleid,

higgy hitvestelenné csalatottan,

éld halállárothadt együgyűséged,

mérj sarkon hazát, tört patkót, magzatot!

Latolt böjttel végére fizesd ki az Istent!…

Azontúl? Féljed mindtől szurokabb éjben:

pontos számadásra kifeszül szíved

bélpoklos puskák célzókeresztjén,

mert bőrödbe pénzjelet égetett,

salakos holddá olvadt harminc ezüst.

 

         mert már a koplalás se!

         mert már a kereszthalál se!

         ezután már az árulás se!

 

         csak a tél

         csak a tél

 

Ha van a testetlen hazával való teljes azonosulás és van szavak általi megvalósulás, akkor Czipott György minden eddigi, saját költészeti teljesítményét felülmúló versében mindez megtalálható.

Az már szinte mindennapi jelenség nála, hogy járkál a dimenziók között, úgy van itt, hogy nincs és úgy van amott, hogy közben itt van. Egyszerre van itt is, ott is, de ha fogást próbálnánk keresni rajta, nem találnánk.

De nem lekottázható és a munkája fölötti lamentálás csak dadogó okoskodás, amely semmit nem tesz hozzá a remekműhöz, csupán a „háziasszonyoknak” próbál segítséget nyújtani a működés elvének megsejtéséhez, mint a mosógép használati utasítás.

De azért tessék csak figyelni! Itten olvasható mindannak a dadogásnak az égmélységű lenyomata, amit én körülírni sem tudok:

Már a koplalás is adománnyá nemesülhet?!

Sunyin nézd, csak nézd, cirmosan hogyan

gurigáznak idejétmúlt arcos fémkarikák…

Körben, patkóba szorult itt már

országsaroglya balszerencse,

Krisztus eves szögeit verték

hidlás alá kushadó hazaroncsra,

szotyolahéj köpetes senkiföldre.

 

Nagyképűen azt szoktam odavágni, ha publicisztikai hevületű verset olvasok, hogy ahol a politika kezdődik, ott ér véget mindaz, amit költészetnek nevezhetnénk. Ez a lapos közhely így-úgy azért megáll a lábán, de a czipotti formációban egészen másról van szó. Igaz ugyan, hogy költőnkből kibuggyan a visszafojtott fájdalom, amitől a vájt fülű szerkesztők hátán a szőr rögtön feláll. Mindegy. Amikor ez rögzült, a Mindenható úgy rendelte, hogy Czipott György így fogja a tollát:

Töltekezz csak felszakadásig

gyomorforgató pártos igékkel,

tapsikolj akkor is, mikor kóser,

szarbüdös szájú hatalom perli le rólad,

megannyi éhezésforrasztotta évezrededet!

 

Igaz hittel hiszem, a szavak kimondásának gyógyító ereje van. Mintha a költő csontig hasító fájdalma is csillapodott volna a kimondással, a refrén legalábbis azt sejteti:

         hát már a koplalás is…

         hát már a kereszthalál is...

         hát már az árulás is…

 

A mély depresszió ellenére mintha felemelné fejét a költő, mintha tanácsot adna sorsosainak, hogy aztán ismét még mélyebbre, a lét alatti létbe hulljon a befejezéssel. Nem biztat semmi jóval, de legalább tárgyszerűen megfogalmazza mindazt, ami ránk vár:

Valamennyi hótollú galambot, tejszagszőke gödölyét,

legringóbb tágfarú ribancot birtokítsad…,

a hites pénzváltók mindig ellenedfriss kurzusigáját.

Éhomra telítsd csikasz beleid,

higgy hitvestelenné csalatottan,

éld halállárothadt együgyűséged,

mérj sarkon hazát, tört patkót, magzatot!

Latolt böjttel végére fizesd ki az Istent!…

Azontúl? Féljed mindtől szurokabb éjben:

pontos számadásra kifeszül szíved

bélpoklos puskák célzókeresztjén,

mert bőrödbe pénzjelet égetett,

salakos holddá olvadt harminc ezüst.

 

         mert már a koplalás se!

         mert már a kereszthalál se!

         ezután már az árulás se!

 

         csak a tél

         csak a tél

 

Czipott György Böjt című költeményéből sugározva árnyékvilágunkról kristálypontos nyomatot hagy.

Képtelen vagyok darabokra szedni ezt a remekművet. Nincs hozzá célszerszámom, hogy hozzáférjek a nemesebb alkatrészekhez. Csak némán bólogatva summázom, úgy kell a költőnek, ha ilyen húsbavágó igazság kimondására vetemedett. Istenem. Ezt dobta a gép. Ha mást dob, lehetett volna csókokat dobáló csodacsacsiság. Ez most nem az lett. Pedig ezért csókot érdemelne az alkotó, de még az is előfordulhat, hogy fejbevágást kap érte. Mit mondjak? Úgy kell neki!

Breviárium

 

nyelvháton timsóíz

torkon félrenyelt élet

odaalvad se föl se le

köd lobog karikán:

molyos időt szálzó

színehagyott zászló

két felejtés között

 

az ember végül...

 

végül miféle ember

hiszen mind lepattannak

pántok le a bőr is

 

serceg olcsó mécs

kormozza a menny

megrontott gerendáit

angyalok szalmán

zihálva alusznak

eztán mindörökké

rossz a leheletük

 

nyelvháton timsóíz

torkon félrenyelt élet

odaalvad se föl se le

 

végül mécs gerenda…

 

nem tudnak álmodni

kik cafattá születtek

szemeiket kisírtam

 

végül csak ember

menny pokolgerendái

a ködben szétszálzó

görcsfanyar felejtés

 

A vájt fülű szerkesztők hátán feláll a szőr, mert látják, itten bizony ki lett mondva az a tabu téma, amelynek még a gondolatáért is szörnyűűűnél szörnyűűűbb szankciók járnak. Egyelőre. Ezt még csak én teszem hozzá, mert én most azt játszom, hogy optimista vagyok.

Miért ne lennék? Az ugyanannyiba kerül, mint a pesszimizmus. Ingyért adja a Teremtő. Vagy mégsem? Ki tudja. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, amit Czipott farkasok szűköléséhez hasonlón, metszőfogai közt kiprésel. Kiprésel, mert ha nem tenné, beleszakadna az agya. Elszűköli hát, mert tévedhetetlen szimatával már tud valamit. Tud, hát tovább adja. Tovább adja, mert az a dolga.

Ennyi az egész. A többi csak előkészület. Ha már nem tudnak mit kezdeni vele a műértők, akkor kezd izgalmassá válni a ... a ... a dolog. Mikor a szofisztikált agyú túdósok csak bámulják, mint malac a zsebórát. Akkor, akkor, akkor és csakis akkor.

Hamvazószerda

 

tizenhat pata

tizenhat

vércse szitál

beroppan

ugar halánték

szemhéj alatt

szemhéj alatt

három varjú arat

három varjú arat

vércse szitál

tizenhat pata vágta

tizenhat koszos pata

beroppan ugar

három varjú

vércse

szemhéj alatt

villanó ördögszekér

pörög pörög pörög

szertepökött makukahéj

reményvirág kard élén

bicsakló galambnyak

fekete fűrész

fénnyé olvadozik

egyre csak lesúvad

bíbor horizonba

éjlő horizontba

belemállik

galambok rebbennek

szárnyuk csattog zihál

gyűrűket hintál feloldozás

arcom fürösztöm

gyertyalángba koromba

lidércek árnyába

tizenhat pata

bordakosárban

ma holnap

 

A part alatt, a part alatt három varjú kaszál, három varjú kaszál. Róka nézi, róka nézi, szúnyog kévét köti, szúnyog kévét köti … – énekeltem teli torokból a többi tökmaggal együtt gyerekkorunk egyik kedvenc slágerét.

Fújtuk torkunk szakadtából, még el is játszottuk, hogy az egyikünk kaszál, a másik meg néz, mint a róka, a harmadik pedig kévét köt. Énekeltük önfeledten az időtlen idők óta ismert dalt. Közben gondolni se gondoltuk, hogy ennek a gyermekdallá nemesült kántának a valódi értelmét máig sem fejtették fel csak úgy átabotában a tudományok tudói, mert hogy minek. Elég az hozzá, hogy valami kis szürreál dalocska, melyet görget maga előtt a szájhagyomány, a népi emlékezet.

Spongyát rá, nem az én dolgom szekálni a tudomány tudósait, egyébként is van azoknak épp elég bajuk, pedig a legakutabb bajukról, mármint hogy közük sincs a tudáshoz, leginkább arról hallani sem akarnak, tudomást sem vesznek róla.

Czipott György verse a tudattalan tudásból merítve nagyon is komolyan veszi a látszólagos gyermekmondókát. Megfogja a láthatatlan gombolyag végét és fejti, fejti vissza a szavak fonalát:

tizenhat pata

tizenhat

vércse szitál

beroppan

ugar halánték

szemhéj alatt

szemhéj alatt

három varjú arat

három varjú arat

 

Tehát ott tartunk, hogy Czipott feldobja jó magasra a láthatatlan gombolyagot. Zuhantában bámulhatja bárki amíg belenéz a végtelen ég mezőjébe, meg azon túlra, ahol a part alatt, a part alatt …

Ha már földközelbe ért a gombolyag az kapja, aki marja, az jut róla eszébe, ami eszébe jut. A mélyebb szövés úgysem a fonálban, hanem az egymásra gombolyodó fonalak közti résben, a semmiben lakozik:

vércse szitál

tizenhat pata vágta

tizenhat koszos pata

beroppan ugar

három varjú

vércse

szemhéj alatt

villanó ördögszekér

pörög pörög pörög

szertepökött makukahéj

reményvirág kard élén

bicsakló galambnyak

fekete fűrész

fénnyé olvadozik

egyre csak lesúvad

bíbor horizonba

éjlő horizontba

belemállik

 

A semmiben lakozik, onnan pedig rögvest előtüremkedik, előgomolyog a fény szülőanyja, a sötétség Belzebub képében tizenhat vércse szitál, tizenhat patavágta az apokalipszis vágóhídra vágtázó négy lovai döngetik ezt az elkoszlott dimenziót, a földet, húzzák az ördög szekerét, mutatván küllői közt egy egészen más világ, egy illúziótlan illúzió, amely mégis élhetőbben lakható mint ez a sikertelen kísérlet, mi úgyis éjlő horizontba belemállik.

Most veszem csak észre, hogy dadogva ismételgetem a költő szavait, nem tudva ahhoz semmit hozzátenni, nem tudva valami új, érthetőbb megvilágításba erőszakolni. Így van ez. A Mindenhatót sem lehet lábánál fogva lerángatni még vendégségbe sem a nekünk ajándékozott tanyájára:

galambok rebbennek

szárnyuk csattog zihál

gyűrűket hintál feloldozás

arcom fürösztöm

gyertyalángba koromba

lidércek árnyába

tizenhat pata

bordakosárban

ma holnap

 

Csak a szív dübög a bordák börtönében. Dübög, amíg el nem véti a paták dobbanásának ritmusát.

Menetrend

 

Egymásba torkolltak már

megereszkedett alagutak,

kiszellőzködött belőlük

pállott záptojásszag,

fáradtolaj-, húgymart talpfák

mindig esősóvár párolgása.

Már csak solingeni kések

vitéz csattogása pikkelylik

bazaltzúzalékra izzadó,

befordult cigánybőrükön.

Beforrtak rendre kupéablakok.

Rozsdalé, madárszar,

ezerszer odaszáradt köpések

repedt üvegen folynak opállá és

zöldreve réztáblára leolvad

csontvágattá szabályzatosult,

öngobolyító élet ukáza:

Tilos kihajolni! Vanni veszélyes!

Meg-megsuvadó töltések mellől

távírópóznák mind kimarjultak,

drótidegükbe fagyva enyésznek

semmibeszálult egykorbakterek,

pontos menetrend zizegés.

*

Pofáraesett zsíroskenyér ez,

álmunkban sóvárgott kárpáthaza.

Lenge labancok, szikár kurucok,

vajh lehettek-e boldog még

átpingált szobortemetőkben?

Csonttá szikkadtak itt már

várni intő mindenféle mutatások,

hogyan is maradhatna markotokban

érezhetlenhártya menettérti tikett,

hogyan is őrizhetnétek már titkot

éjjéfeketült talpfák emlékeiben.

Egymásraborított kocsmakönyöklők

ronccsá rúgdalt vaslábívei merednek

véreves hullócsillagok közti sötétbe,

horpadt hiteket hirdető rézarcok alá.

Körömmart, tengeréggé hazudott

dekorlap asztalokra rámeszesült

bonthatlan, halmazmagyarázó

poháralj karikátok.

*

Hajh, görbe labancok, kutya kurucok!

Megbírja-e még romkocsmás ínyetek

e pofáraesett zsíroskenyér hazát?

Vagy már csak alagutak…?

Húgymart talpfák…?

 

Ha képességem, tehetségem, módszerem lenne rá, hogy plasztikussá értelmezzem Czipott György vízióit, szívesen tenném. Megtenném, de lehet, hogy az által olyan sokat vesztene értelméből az eredeti, sosem látott formába lényegített mondandó, hogy értékét vesztené. Így hát azzal nyugtatom magam, nem is olyan nagy baj, hogy nincs bennem a tudálékosságra való hajlam, és csak hókuszpókuszok nélkül reagálok minden velőig hatoló tudati érintésre, amely e versből sugárzik.

Számomra Czipott olyan megmagyarázhatatlan biztonsággal hullámoztatja egymásra a szavak belső, rejtett értelmét, mintha a verskezdettől a végéig egy matematikai algoritmus szerint történne mindaz, mint ahogyan a betűszámtanban a mennyiségtani műveleteket általánosítják a számok megfejthetetlen értelmének értői, hogy aztán a mennyiségeket az ábécé betűivel is jelölhessük. Azonos típusú feladatok megoldási szabályainak elrendezése szerint egymást követő lépésekben.

Czipott így rendezi szavait egy láthatatlan, de a mindenség működési elvét soha el nem tévesztő kozmikus lélegzés szerinti hullámzó ritmusváltásban.

Ne essünk kétségbe! Lehetséges, hogy ez a teremtés, létezés, elmúlás menetrendje.

Sorja

 

minek mécsláng?

pillangó fény beleromlik

karcolhatlan bazaltba…

minek sikongó kicsi tündér?

minek ablakba kitenni?

szurtos szurok úgyis

egybehimbálja a semmit…

várni kedvest vagy barátot

minek?, minek a mécsláng?

miért vonyít

dibdáb erek szíjain,

szétcsapott ökölnyi szív...

miért vonyít hold jegyese?

hátam mögé hullnak mind,

zárlatos csillagok égi csapszék

rozsdaszegélyű firmájáról:

bezárt e körülszaros világ is!

minek tenni mécset itt

revepikkelyes rácsok elé?

hisz gyilkos gyilkosát…

csorbán minek vonyít hát,

nászt elhálni sosem fog

vekker cemende idővel.

minek kínbatörni

bazaltéjjel reménylángot?

barátot hinni vagy kedvest…

hazudni füstölőcsendet.

tudhatlant miért tudni?

minek mécsláng,

vakablakba remény minek?

bűnéhez szíjazva szív,

kiért…? minek…?

 

Úgy vagyok én most, mintha zenéről akarnék beszélni. Akárhogy erőltetjük, valójában lehetetlen. Erre a versre én csak egy hasonlóan magas esztétikájú verssel reagálhatnék, ha futná erőmből, fantáziámból. Ha tudnék olyat. De nem tudok. Ha valaki igen, kérem, szíveskedjék elsuttogni nékem, hogyan folytatná ezt:

minek mécsláng?

pillangó fény beleromlik

karcolhatlan bazaltba…

minek sikongó kicsi tündér?

minek ablakba kitenni?

 

Az esztéta szakma okoskodó fogásait, bevált patronjaival sohasem tudtam mit kezdeni, így hát csak botcsinálta elemzőként próbálok Czipott sorainak nyomában bukdácsolni. Nem érdekel. Akkor sem adom fel ilyen könnyen. Addig próbálgatom, amíg prózára fordított értelmezési fogást nem találok rajta. Czipott tüneményes költészetén, hogy továbbítsam azt az élményt olvasótársaim felé, hogy továbbítsam azt, amit egyelőre én sem értek. Nem értek, de érzek. Kérem, olvassák el, aztán hunyják be minden szemüket, hogy csak a koponyacsont alatti szurokfekete sötétben parázsoljanak a belső csillagok:

szurtos szurok úgyis

egybehimbálja a semmit…

várni kedvest vagy barátot

minek?, minek a mécsláng?

miért vonyít

dibdáb erek szíjain,

szétcsapott ökölnyi szív...

miért vonyít hold jegyese?

hátam mögé hullnak mind,

zárlatos csillagok égi csapszék

rozsdaszegélyű firmájáról:

bezárt e körülszaros világ is!

minek tenni mécset itt

revepikkelyes rácsok elé?

 

Czipott keze nyomán megszületett a reménytelenség reménye, amely önmagában abszurd és mégsem, mert minden optimizmus csak akkor hiteles és valódi, ha átjárja a kétségek rángatózó ideghálója. Úgy szervesül a kétség és remélt bizonyosság ebben a műben, ahogyan azt a legészveszejtőbb zeneművek akkordjaiból vélek kihallani, amikor a disszonancia az elhangzással egy időben feloldódik a harmóniában, mégpedig olyan lélekhúrokat rezgető formában, ahogyan azt Czipott teszi. A magam botfülével mindehhez csak egyet tudok hozzátenni: fel-fel vitézek a csatára!

hisz gyilkos gyilkosát…

csorbán minek vonyít hát,

nászt elhálni sosem fog

vekker cemende idővel.

minek kínbatörni

bazaltéjjel reménylángot?

barátot hinni vagy kedvest…

hazudni füstölőcsendet.

tudhatlant miért tudni?

minek mécsláng,

vakablakba remény minek?

bűnéhez szíjazva szív,

kiért…? minek…?

 

Kedves olvasó! Ugye hogy nincs remény?

Ugye hogy van?

Úgy szerette e világot...

               János 3:16

 

mosókonyhagőz, hamuzsír,

fanyar ciszternaszag.

opál glória az egyetlen,

sercegve fénytvonagló

légyszaros izzó körül,

kormos üst alól föl-fölcsapó

alvadvérszín purgatórium.

*

fák csontjai közé akadt

pincefojtó, lomha köd.

dongósárgán föl-fölvillanó

torkolattűz éjmart retinákon.

lámpakanócon végsőt villanó

mennykék petróláng, orrban

sovány, millióévszagú szénpor.

*

talpfacsattogás, szikravirágzás,

mozdony húsvéttojásszaga.

hétpöttyhátú bogarak tánca

mama hajnalharmatkemény

mezős kartonszoknyája fölött.

ránctenyér kínálta hószalonna,

térdensimított újságzsírpapír.

*

cserebogárillatú délutánok

bokorbenőtte szúvas padon,

csókok idővarázsló litániája.

önszégyenletben lángló testek.

mindegyre várás, hosszúvárás

rézíze mohó nyelv gödreiben.

lélekgúzsoló hiábalábszag.

*

megébredés félvilágtalan

arcrakozmált kihányt halálban.

homályló semmi savószaga.

csönd pudvája ujjbegyekben.

fényigmély, szivárványhúrból

zárvazengő bírhatlan világok,

csorba pengéket virágzó éjszaka.

*

hantok, szív legvégső zugán.

elmében guruzsmás démonok

körtánca ünneptől ünnepig.

fölsavló dac minden megadás

ibolyakékszagú oltárfüstje mélyén.

tud engem ki szemembe látott,

de szeretni tud-é bennemvilágot?…

...

villámlón ellobbannak reflektorok,

csak színpad olajszáraz masztix-szaga…

izzó, kaftánszárnyú szél valahol

homokot kotor méllyévésett üregekből.

 

 

varga_rudolf.jpg

Varga Rudolf 1950-ben született Szikszón. 1977 és 1982 között az ELTE filozófia szakának hallgatója. 1981-82-ben elvégezte a MAFILM Filmíró Kollégiumát, közben rendezést tanult. 1989-ben doktorált, disszertációjának címe:Filozófiai, etikai problémák a mai magyar filmművészetben. 1991-ben az Amerikai Egyesült Államokbéli Portland Community College-ban produceri képzésen vett részt. 1977 és 1984 között a Magyar Televízióban előbb szerkesztőként, majd rendezőként dolgozott. 1985-ben a Magyar Filmgyártó Vállalatnál rendezőasszisztens. 1986-ban alakította meg saját vállalkozását a VRJ-Video Stúdiót, melynek azóta is ügyvezetője.1967-től szinte valamennyi hazai irodalmi folyóirat közölte írásait, 36 könyve jelent meg, írásairól 14 tanulmánykötet született.