Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Varga Magdolna
Műholdak korában…
Egy DVD-kötet a Gutenberg-galaxisban
 
jpghegedusr120312pillerekkep.jpg
Furcsa világ ez a mai. Beszélgetés helyett SMS, MSN és e-mailezés, chatezés; a bakelit lemez és magnószalag helyett mp3-lejátszó és mobiltelefon; a nyomtatott lapok helyett elektronikus könyv és/vagy számítógépes monitor; a könyvtár helyett meg internet. S ma már nem a Lajka az újság, hanem a MaSat-1.
Ám nemcsak a fiatalok igazodnak és azonosulnak a „szép, új világ”-gal. Árpás Károly már korábban is megpróbált alkalmazkodni. 1998-ban készített már digitális tananyagokat: Szerelem, Vér, Himnusz, Szövegek és stílusok, A polgári Magyarország születése (in SULINET CD-ROM in MOZAWEB I.0 Mozaik Kiadó Szeged, 1999.). A kiadvány sikerességét a Hungarodidact 1999 bronzdíja bizonyította.
S bár a blogozásban még nem gyakorlott, s nincs saját honlapja, mint Balla D. Károlynak, viszont már dolgozott a szegedi Mozaik Kiadó honlapján. 2008., 2009., 2010. – ez évek nyarán internetes versenyfeladatokat készített; újabban pedig „díszítő-színesítő” életrajzokat ír.
2012 áprilisára készült készült el a PILLÉREK című DVD-tanulmánykötet-gyűjteménye – ezt a munkát szeretném bemutatni az olvasóknak. A DVD-ére a következő anyagok kerültek fel.
 
KETTŐS TÜKÖRBEN Cikkek, tanulmányok, verselemzések Baka István életművéről (Varga Magdolnával) Illyés Gyula Megyei Könyvtár Szekszárd, 1998.
 
Az első pillérnek tekinthető szöveg 2012-ben lett digitalizálva. Megőrizte az eredeti tagolását: először a Versekről olvashatunk (benne Varsányi Anna volt diákjának tanulmánya is), majd a Kötetekről, ciklusokról, aztán a Rádiójátékok következnek, s végül az Összegyűjtött versek. A Bakáról szóló első könyv eredetileg 16 tanulmányt tartalmazott.
Szerencsés módon sikerült csatolni hozzá más szövegeket is – melyek egy részében magam is dolgoztam (még 21 dolgozatot). Egyik hányaduk olyan korábbi írás, amely annak idején terjedelmi korlátok miatt nem fért bele a kötetbe. Ilyen például egy készülő monográfia tervezete, amely sajnos a családi segítők hiánya miatt abbamaradt. A tanulmányok más része folyamatosan követi a Baka-életműkiadást (olyan információkat tartalmaz, amelyek megkönnyítheti Baka István életművével foglalkozók munkáját). S került bele új szöveg is, például a Margit című kisregény értelmezése. Ugyanakkor itt tette közzé Baka barátjának, Hanák Ottónak emlékezését is.
 
MESSZE VAN ÉSZTORSZÁG… (Válogatott finnugrisztikai dolgozatok) Folia Estonica Tomus IX. Berzsenyi Dániel Főiskola Savariae, 2003.
 
A tudományos életmű második oszlopának tekinthető fontos, sok egyetemen kötelező szakirodalomnak tekintett tanulmánykötetet (a maga 43 írásával) 2011-ben sikerült digitalizálni. A számítógépes rögzítés nem változtatott a beosztásán. Először olvashatóak a Történelmi dolgozatok, majd azok az írások, amelyek az észt Irodalom- és művelődéstörténet témaköréhez kapcsolódnak. Ezt követi a Finnugor publicisztika és a Helyzetpont fejezetcímhez kapcsolt önvallomás.
Az itteni csatolmányok – 17 új szöveg – kisebb hányada olyan tanulmányokból áll, amelyek akkoriban anyagi okok miatt nem kerülhettek a gyűjteménybe. A többi közül érdekes lehet az észt-magyar kapcsolatok nyomon követése a 20. századig. Külön kiemelnék egy nagyléptékű dolgozatot az észt hangulatköltészetről, amelyet a szerző kelet-európai háttérbe ágyazott.
 
AZ ÉPÍTŐ-TEREMTŐ EMBER Gion Nándor életművéről Bába és társa Kiadó Szeged, 2008.
 
A harmadik pillér a szerző ismert alkotása, amelyért 2008-ban MTA Kutató Pedagógus pályadíjat kapott (immár másodszor!), szintén 2011-ben lett számítógépes programmal megörökítve. Aki nem tud hozzájutni a 22 szöveget tartalmazó nyomdai változathoz, az hűséggel olvashatja a dolgozatokat. Az első fejezet a Diákok munkái, a második A Gion-életmű, a harmadik pedig A kiadások körül. Részletes recenzióra itt nincs szükség, hiszen mint első Gionról szóló könyv felhívta magára a figyelmet.
A kötethez kapcsolt írások (5 darab) egyik része a Noran-féle életműkiadást követi, illetve a 2009-ben megjelent két Gion-monográfiát – Elek Tiborét és Gerold Lászlóét – értékeli. S természetesen belekerültek a kiadás utáni, s a digitalizálás előtt újabb tanulmányok is.
 
TŰNŐDÉSEK, VÉLEKEDÉSEK Madách Irodalmi Társaság Budapest-Szeged, 2010.
 
A negyedik oszlop ugyan vékonyka – 2010-ben lett digitalizálva –, ám gondolatgazdag és ötleteket ébresztő írásokat tartalmaz. Az első alkotás, a Történelemszemléleti vázlatok I. éppen úgy SZAB-díjazott lett, mint a Kultúra és irodalom. Ezután következik egy nyelvészeti indíttatású pályakép: A múlttá váló, jelenbe rejtett jövő.
Az esszékötet jelentős újdonsága A magyar irodalom története. A rendhagyó, minden korábbi irodalomtörténeti iskolától eltérő összegzés több mint figyelemfelkeltő! Sajnos hiányzik a Korforduló – Gondolatok a stílusirányzatok történetének folytatásáról (Kiegészítő áttekintés A magyar irodalom történetéhez) tanulmánya, amely megtalálható a PoLíSz 2011/3. számában és Árpás Károly A CSENGETÉS UTÁN (Egy magyartanár műhelyéből) Bába és Társa Kiadó Szeged, 2012. tanulmánykötetében.
Ezt követi egy irodalomelméleti-szövegtani értekezés a szerkezetről és a szerkesztésről, majd a Hitvallás zárja a könyvet.
 
MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET in A magyar történelem és kultúra1000 éve. Magyar nyelvű multimédiás DVD-ROM Felelős szerkesztő Barna Gábor Poszt-Art Bt. – Bar-So Kft. Cégcsoport Tudományos Kulturális Iroda Szeged, 2008.
 
A DVD-kiadvány befejező írása a határainkon túli magyarság szolgálatára keletkezett – képeivel, ábráival segítheti a magyar nemzeti kultúrába visszakapcsolódni vágyók törekvését.
A szöveg bővített rezüméjét angolra Szabó Klára fordította.
Bár nem leltárt kívántam készíteni, ám elmondhatom: a DVD jóvoltából a szerző szépirodalmi alkotásait nem számítva 131 írás kerülhet fel a képernyőnkre, vagy a nyomtatónk révén a mappáinkba.
A kiadványt megjelentető „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár w3.sulinet.hu/ /oroksegtar Bar-So Kft. Munkatársai mindent elkövettek, hogy a hagyományos megjelentetéssel versenyre kelhető publikációt biztosítsanak a szerzőnek. Remélem, mások is kedvet kapnak arra, hogy ne pusztán gazdasági okból dolgozzanak. Árpás egyik kijelentése szerint a legfontosabb a közvetítés és a szolgálat, szolgálni az anyanyelven beszélő közösséget. Úgy hiszem, aki felteszi a gépére az idézett anyagokat, az meg is bizonyosodik állításának igazságáról. Olvassunk tehát így is. (Árpás Károly: PILLÉREK [Dvd-tanulmánykötet] „Örökség-Kultúra” Oktatási E-Könyvtár w3.sulinet.hu/ /oroksegtar Bar-So Kft Szeged, 2012.)
 
 
 
vm.jpgVarga Magdolna Pusztaszeren született, 1958.01.03-án. A helyi általános után a szegedi Tömörkény angoltagozatán végzett 1976-ban. 1982-ben szerzett diplomát a szegedi JATE bölcsészkarán: magyar-történelem szakos középiskolai tanárként. 1983-as második diplomája: általános és alkalmazott előadó nyelvész. Tanított általános iskolában, szakmunkásképzőben; 1985-től a szegedi Tömörkény István Gimnázium tanára. Az 1980-as évek közepétől jelennek meg írásai. Munkáiban részben a 19. századi irodalom témáit járja körül – Madách Imre áll a középpontban –, részben a mai magyar irodalomhoz, elsősorban Baka Istvánhoz kapcsolódóan fogalmazza még véleményét. Irodalmi tanulmányai mellett oktatási kérdésekkel foglalkozik. 2004-ben megszerezte a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tanításának jogosítványát is. Tagja a Madách Irodalmi Társaságnak, a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a Magyar Történelmi Társulatnak, illetve a Történelemtanárok Egyletének. 1988-ban „Diákközösségeket segítő tanár” oklevelet kapott; 2009-től tanácsosi címet; 2010-ben az MTA Kutató Pedagógus Pályadíját, ugyanekkor az „Év Tanára” iskolai díjat is.