Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


K HG

K HG naplótöredékei 
Arany-évben, óarany derengésben 2.
1867-1882

 

Az évfordulósdit megszakítottuk a korábbi jegyzetben, de ígértük, hogy majd folyt. köv. Eljött a köv. ideje – írta jegyzetfüzetébe K HG. Íme még néhány olyan évszám, amihez „kommenteket” írt.

 

A második: a kerek évfordulók számai II.

1867: eltelt egy újabb mozgalmas évtized Arany János arany-1867.jpgéletéből. A nagykőrösi tanárság fáradságos, küzdelmes évei a Bach-korszak bukásával lezárulnak, Pestre kerül. A Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia titkára, majd főtitkára lesz. Azt gondolhatnánk: Arany „beérkezett”, költői elismerése, tekintélye, megbecsülése kikezdhetetlen. A Kiegyezéssel az önkényuralom is véget ért, még a császár is elismeri irodalmi rangját a Szent István-renddel, netán költőnk is kiegyezett. Hát nem egészen, miképpen ezt a Demokrata-nóta is igazolja:

Deák Ferenc! megélünk mi
   Kend nélkül;
Kívánjuk a szabadságot
   Rend nélkül.

Arany szelíden tiltakozott – bár nem csak ő. Más is volt, ki nem tartotta méltónak magát erre a rendjelre. A magyarokra jellemző SI-faktor (= Sárga Irigység) „gyönyörű” megnyilvánulásáról is olvashatunk a következő tanulmányban: Kiczenko Judit: Arany János és a Szent István-Rend

A kitüntetést tehát csak vonakodva fogadta el, s kikötötte: nem köszöni meg a hatalom gesztusát és nem hordja a rendjelet. Nagy megalkuvásnak, sőt: árulásnak érezte, hogy egyáltalán elfogadta. (Olvassuk el csak A csillag-hulláskor és a Mondacsok ostorozó kis verseit!) De Arany mindig is „óvatos duhaj” volt: így pl. A walesi bárdokat csak 1863-ban jelentette meg lapjában, a Koszorúban, de a szerző nevének közlése nélkül.

Ám korántsem a kiegyezés és az azt követő világ volt Arany legfőbb búja-bánata. Gyenge egészsége s magánéleti válsága sokkal nagyobb súllyal nehezedett rá, hiszen 1865 decemberének 28. napján elhunyt lánya, Juliska Nagyszalontán, árván hagyva alig féléves kislányát. Széll Piroskát azután a nagyszülők és Juliska bátyja, Arany László nevelte. Juliska halála is bénítja, amikor emlékverset kezd 1866-ban írni róla, ezt írja a kéziratra: Nagyon fáj! Nem megy!

A szalontai református Széll Kálmán (K HG figyelmezteti a virtuális jegyzetolvasót: jól gondolja, hogy valahol máshol is hallotta már a férj nevét! Igen, van egy másik Sz. K. is, és még közük is van egymáshoz. Fejtse meg   ezt a talányt a kedves Olvasó, ha eljut odáig, hogy az apróbetűs részeket is elolvassa – gondolta a kaján K HG.) lelkész és Arany Juliska gyermekének sorsa édesanyjáéhoz hasonlóan tragikus.    

Piroska is fiatalon (alig húszévesen) halt meg, tüdőbajban, mint az Arany-família legtöbb tagja. Nagyapja szerencsére már nem érte meg, hogy a Toldi szerelme hősnőjéről, Rozgonyi Piroskáról írt megrendítő jóslata ilyen végzetszerűen beteljesedjék...

Toldi szerelme, Hatodik ének, 2. versszak:

Piroska! leányom kis árva leánya!
Kedvesem egyetlen kedves maradványa!
Ki neved a költő álmaiból vetted,
Anya így szólítván, csecsemő-szülöttet:
Baljóslatú névvel jöttél te világra!
Oh, le ne szálljon rád még jobban is átka,
Hogy sorsod azéhoz közelítsen gyászban,
Kit képzetem alkot a Rozgonyi házban!

Az ötvenedik életévet követően alig születik Arany-vers, lejárt az ódák, balladák, elégiák ideje. Egy-két apróság a korból csak talán K HG-nak okoz szellemi gyönyört.

És az ilyesféle mutatványokhoz már-már természetellenesen vonzódó jegyzetíró most idemásolja egyik kedvencét. EJNYE! (Ez nem egy önmagának szóló rosszalló ejnye-bejnye! Ez a verses kritika (paródia? csúfolódás?) címe!)

Ejnye, mi az isten haragja!
G... is a verset faragja;
Már van neki egész saraglya,
Nem tudja majd, hogy hova rakja,
Kár, hogy a Pegazust befogja,
Mikor ő annak nem lovagja;
Verse kócos, mint tüske-baglya,
Sok a gazza, kevés a magja,
Ki van marjulva íze, tagja; –
Jó embere is kikacagja. 

Tény, hogy nem sokan gondolták volna: a hatvanéves Arany költészete újólag a csúcsra jut. De eljött mégis

1877: és a hatvanéves Arany János költészete az 1877-es év második felében felragyog, kivirágzik, feltámad bénultságából. A Kapcsos könyv „őszikéi” Aranynál szokatlanul bővízű forrásként buggyannak fel a mélyből. Közel félszáz vers egy félévben! Ezeknek ötödrésze egy szinten említhető a legszebb tragédiákkal. Olyan mesteri balladák, mint a Tengeri-hántás, a Vörös Rébék vagy a Híd-avatás valóban megérdemlik azt a fellengző dicséretet, mely szerint Arany a ballada Shakespeare-je!

A többi vers: A lepkétől az Aisthesisig tiszta líra. Legfőbb értékük az, hogy bennük lesz legnagyobb epikus költőnkből végre, teljes joggal, az egyik legnagyobb magyar lírikus is. Olyan költő, aki Petőfi és a népiesség irodalmi értékeit megőrizve továbblép a 20. századba, a nyugatosok impresszionista, szimbolista, szecessziós hangulatlíráját idéző igazi modernek felé. Nem Vajda a híd Petőfi és Ady között, mint a sokat ismételt iskolai frázisból tudni véljük. Az Őszikék költőjére sokkal inkább illik ez a minősítés.

K HG nagyon szerette a tökharangot (nem az Amerika-majmolók töklámpására gondol itt!), tudta, hogy kedves költőjének a nyelve, ínye, szája csalhatatlanul pontos mérce mind borügyi, mind versügyi kérdésekben, tudta, hogy a kis, független nyugalom és a csendes fészek legtöbbünk számára csak vágyálom. De a magyar irodalom rajongójaként, őszinte híveként ő is vallotta, hogy a lantot nemcsak a költőnek lehetetlen letenni. Arany versét aktualizálva saját tanári hivatását sem tudta megtagadni. Van Hallgatód? Van Olvasód? Nincsen. Te mondd, ahogy Isten adta mondanod. 

(Mielőtt elsüllyednénk a könnyfacsaró érzelgősségben, arra kérem a virtuális, esetlegesen olykor valóságos jegyzetolvasót: keresse meg azokat az Arany-verseket, melyekre ebben az utolsó bekezdésben utaltam – zárta be K HG ezt a szipogó, picsogó áriát.)

 

az-oreg--arany.jpgMár csak egy dátum van hátra az Arany-életrajz állomásaiból. 1882. Csak fél évtized telt el. Ebben az fél évtizedben Arany újból elnémult, mielőtt végleg letette lantját. Még a Toldi szerelmét lezárta, még írt egy-két Arany-os, humoros, derűs, ironikus vagy tragikus önjellemző mondacsot. (K HG különösen vonzódott: a rímes disztichonokhoz. A Gyöngyösiád és a Szigeten. Ez utóbbit talán nem sokan ismerik – pedig érdemes lenne rá. Olvassuk el ezt a régi leoninust:

Már jön a főherceg, hallom, mert a kocsi serceg,
A kis sárga ponnyk lassan ügetve vonik.
– Félre, padon űlő! járt útat félve kerűl ő,  
De le ne vedd kalapod, – restelli, ha lekapod.)

Végül 1882. október 22-én a jóisten betakarította régi rakott csűrébe egyik legjobb, legtáplálóbb gabonáját. Vajon vetett-e azóta, vethet-e helyette más gabonát cserébe? Szeret-e bennünket ennyire az Isten?

Az életrajzhoz fűzött K HG naplótöredékek lezárultak. De Arany János életművéről szeretnék többször megszólalni még a későbbiekben – került be az utolsó mondat a K HG jegyzetei fájlba.

K HG első Arany-jegyzete

 

K HG tanár, irodalombarát, életrajza nem lényeges. Száz évvel a Toldi diadala után született, akkor, amikor Czóbel Minka meghalt. Úgy érezte: a kétszázas évfordulóról neki is van mondanivalója.